Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Ministarstvo gospodarstva donijelo je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga u NN41/14. Pravilnikom se određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Podsjećamo, Zakonom o zaštiti potrošača određeno je: „Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja i u smislu ovoga Zakona, trgovcem se smatra i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovca“.

Pri tome određeno je da maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo, a cijene moraju biti istaknute u kunama oznakom »kn«. Iznimno, cijenu nije potrebno istaknuti kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji. Stoga proizlazi da je cijena nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama. Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.


Isticanje maloprodajne cijene
Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu. Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.
Pri tome maloprodajna cijena proizvoda koja je istaknuta na prodajnom mjestu mora biti istaknuta na oznaci s nazivom proizvoda i to ispred ili ispod ili pokraj proizvoda na prodajnom mjestu. Iznimno, maloprodajna cijena proizvoda može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Također iznimno, maloprodajna cijena proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata može se istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod, uz maloprodajnu cijenu, mora biti označen i naziv proizvoda.

Cijena za jedinicu mjere
Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu, a ističe se za sljedeće proizvode:
1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano
2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata
3. dječje pelene
4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja
5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila
6. destiliranu vodu
7. proizvode za njegu lica i tijela
8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela
9. proizvode za pranje i njegu kose
10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine. Iznimno isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za:
– proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara
– proizvode koji se prodaju kao poklon-paketi ili kompleti
– proizvode koji se prodaju u okviru posebnih oblika prodaje
– poslastice za kućne ljubimce
– kolače
– alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml
– smrznute deserte obujma do 500 ml
– voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase. Trgovac čiji je prodajni prostor površine veće od 50 četvornih metara obvezan je isticati cijenu za jedinicu mjere. Trgovac čiji je prodajni prostor površine manje od 50 četvornih metara može isticati cijenu za jedinicu mjere.

Označavanje cijena usluga
Trgovac koji pruža uslugu mora imati cjenik usluga istaknut u poslovnim prostorijama lako dostupan potrošaču, a istaknute cijene moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive. Ukoliko trgovac, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:
– kataloga usluga s cijenama
– posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama
– ili na drugi odgovarajući način.
Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga.
Ukoliko se usluga pruža izvan poslovnih prostorija trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi. Ukoliko su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge. Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, odnosno 30. svibnja 2014.