Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Cehovi

Oblici strukovnog rada

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama i cehovima. Oblici strukovnog rada su:
    - čehovi na razini udruženja obrtnika
    - c ehovi na razini Obrtničke komore Zadarske županije
    - čehovi Hrvatske obrtničke komore
Organiziranost obrtnika u čehovima je dobrovoljna.

Cehovi - razine Obrtničke komore Zadarske županije

U Obrtničkoj komori Zadarske županije čehovi su organizirani tako da svaka strukturna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova zahtijeva jednu skupinu ili jednu podskupinu.
Radi usklađivanja i rješavanja stručnih i istalih pitanja od zajedničkog interesa za članove Komore na razini Komore djeluje devet čehova i to:

  • Ceh proizvodnog obrta
  • Ceh uslužnog obrta
  • Ceh za obrte intelektualnih usluga gospodarskog karaktera
  • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika
  • Ceh graditeljskih djelatnosti
  • Ceh trgovine
  • Ceh za ribarstvo
  • Ceh prijevoznika
  • Ceh frizera i kozmetičara           

POPIS ČLANOVA CEHOVA OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2022.-2026.GODINA

Ceh proizvodnog obrta

  1. Neven Glavić  
  2. Hrvoje Ivoš
  3. Branimir Protić - predsjednik
  4. Marko Marinić
 
Ceh ugostiteljstva i turizma
 
  1. Vladimir Dedić  
  2. Nusret Osmanović
  3. Goran Gnjatović
  4. Vinko Smokrović
  5. Silvio Bajlo
  6. Ante Rogić
  7. Davor Morožin
  8. Lukačić Ante
  9. Ante Škrokov
10. Grubišić Helena
11. Anita Stupičić Išlić
12. Slavica Eškinja
13. Seferagić Ismet - predsjednik
14. Mira Vukadin
15. Jagoda Tepša
 
Ceha uslužnog obrta 
 
1. Ivan Vladanović - predsjednik
2. Fran Joza
3. Slavica Ćubrić
4. Đon Sereći
5. Anica Mišlov Marnika
6. Davor Hofman
8. Klara Ivanović
8. Dušana Crljenko
10. Ivana Morić

Ceh frizera i kozmetičara
 
  1. Davor Veselinović
  2. Gordana Katulić Jakić - predsjednica
  3. Irena Popović
  4. Maja Erceg
  5. Ružica Batur
  7. Slavica Lukačić
  7. Lidija Cik
  9. Marija Vašarević
  9. Tea Fantini
10. Natali Klarić
11. Ivana fantov Mijač
 
 
Ceh graditeljstva
 
  1. Marijo Savić 
  2. Tonko Ćalušić
  3. Josip Stojić
  4. Lucijan Malta
  5. Marko Jakić
  6. Dinko Adžić - predsjednik
 
Ceh intelektualnih usluga
 
  1. Marija Bešlić
  2. Hrvoje Grandov  
  3. Vesna Parić
  4. Branko Franov
  5. Žan Skoblar
  6. Ante Miletić
  7. Anita Švorinić - predsjednica
  8. Goran Ugrinić
  10. Vesna Sedić
10. Orlić Jure
11. Anđela Lepur
 
Ceh prijevoznika
 
  1. Marin Deur - predsjednik
  2. Emilijo Bajlo  
  3. Jakov Kolanović
  4. Danijel Anđelić
  5. Šime Karamarko
  6. Mandičić Mile
  7. Goran Vicković
  8. Ivan Bulat
 
Čeh ribarstva
 
  1. Edison Boško - predsjednik
  2. Neven Vitlov   
  3. Nikola Kosanović
  4. Marinko Mekelenić
  5. Nikola Kurić
  6. Božidar Blaslov
  8. Jurica Benčić
  8. Benjamin Banić
  9. Ivan Eškinja
10. Marijan Maržić
12. Željko Fabijanić
 
Ceh trgovine
 
  1. Josip Smoljan - predsjednik
  2. Goran Perović
  3. Ivan Golijanin,
  4. Iris Orozović
  5. Denis Nanić
  6. Frane Malta

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije