Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Dokumenti

Na temelju članka 75. Stavka 1. Zakona o obrtu ( Narodne novine br. 143/13) Skupština Obrtničke komore Zadarske županije na 9. sjednici održanoj 21. listopada 2014. te izmjene i dopune Statuta na 5. elektroničkoj sjednici održanoj 20.10.2016. donosi pročišćeni tekst:


STATUT
OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE


Temeljem odredbe članka 20. Statuta Obrtničke komore Zadarske županije, u skladu sa Statutom Hrvatske obrtničke komore (Narodne novine br. 106/2014 ) Skupština Obrtničke komore Zadarske županije na sjednici 10. ožujka 2015. donosi:


POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE
OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE


Temeljem odredbe članka 29. Statuta Obrtničke komore Zadarske županije, Upravni odbor Obrtničke komore Zadarske županije na 29. sjednici održanoj 12. veljače 2015. godine donosi:


POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG ODBORA
OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE


  


Temeljem odredbe članka 33. Statuta Obrtničke komore Zadarske županije, Nadzorni odbor Obrtničke komore Zadarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine donosi:


POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 29. st.1. toč.22. Statut Obrtničke komore Zadarske (u daljnjem tekstu: Komora), Upravni odbor Komore na svojoj 19. sjednici održanoj 25.ožujka 2024. godine donosi 

                                                                                                                                     P OSLOVNIK O RADU CEHOVA

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije