Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Tajnik Komore

Tajnik Komore je radnik u radnom odnosu temeljem ugovora o radu.

Ugovor o radu s tajnikom Komore sklapa se temeljem odluke Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika.
Tajnik Komore mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava.
Tajnik Komore odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.
Tajnik Komore dužan je osigurati provedbu odluka tijela Hrvatske obrtničke komore i Komore.
Tajnik Komore organizira rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim vlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlasti tijelo Komore.

Po ovlaštenju predsjednika Komore tajnik Komore osigurava provedbu financijskog proračuna i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Komoru u imovinskim i drugim poslovima.
Tajnik Komore osigurava koordinaciju u radu između Komora, pripadajućih udruženja obrtnika i Hrvatske obrtničke komore.
Tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjednika Komore i Upravnog odbora Komore.
Tajnik Komore može svoje pojedine vlasti u rukovođenju Komorskim uredom prenositi na rukovodeće djelatnike Komorskog ureda.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije