Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela znanosti obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njezina izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvodi nauku putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

  • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
  • osobe koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikacijama za koje izvodi naukovanje te položen ispit kojim se dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na nauci,
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na nauci,
  • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio znanosti i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na nauci.

Više informacija o ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na nauci možete pronaći klikom na poveznicu  OVDJE.

Obrt ili pravna osoba koja želi izvoditi program praktičnog dijela znanosti također mora imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje znanosti. Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na nauci donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

Opis postupka izdavanja dozvole (licence)

Nakon predaje zahtjeva za izdavanje dozvole (licence) sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom (popis se nalazi u obrascu zahtjeva), savjetnik za obrazovanje u područnoj obrtničkoj komori provjerava dostavljenu dokumentaciju. Zatim provjeravate zadovoljavate li Vi ili osobu koja će biti mentor propisanim kadrovskim uvjetima.
Ako ste izvršili uplatu, priložili svu potrebnu dokumentaciju te zadovoljili svim propisanim kadrovskim uvjetima, savjetnik za obrazovanje poduzima daljnje korake za licenciranje.

Savjetnik šalje zahtjev Ministarstvu pravosuđa, kojem je dužan dostaviti potvrdu da predloženi mentor nije osuđivan. Ministarstvo pravosuđa ima rok od 30 dana za dostavu odgovora.

Savjetnik šalje obavijest Državnom inspektoratu s točnim nazivom i adresom podnositelja zahtjeva. Državni inspektorat u roku od 30 dana izlazi u obrt/tvrtku zbog provjere uvjeta zaštite na radu, te nastavno šalje odgovor područnoj obrtničkoj komori.
Savjetnik šalje zahtjev Tajništvu Suda časti Hrvatske obrtničke komore, koji mora dostaviti potvrdu da obrtu/tvrtki nije oduzeta dozvola. Zahtjev prema Sudu časti možete podnijeti i osobno.

Nakon što Područna obrtnička komora primi pozitivne odgovore od Ministarstva pravosuđa, Državnog inspektorata i Suda časti HOK-a, Komisija za licenciranje radi uvid u dokumentaciju te dolazi u Vašu radionicu i/ili provjerava opremu ako se radio djelatnosti koja se obavlja na terenu kako bi utvrdila zadovoljavate li propisane uvjete za provedbu znanosti.

Nakon obavljenog uvida, komisija ispunjava i potpisuje zapisnik, a podaci se potom unose u obrazac dozvole. Dozvola se šalje na potpis u Hrvatsku obrtničku komoru te dostavlja u područnu obrtničku komoru.

Zajedničko izvođenje nauka

Obrtnik ili pravna osoba koja može osigurati materijalno-kadrovske uvjete za provedbu programa znanosti za pojedino zanimanje s najmanje 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja praktičnog dijela znanosti u svrhu ishođenja dozvole može sklopiti Ugovor o zajedničkoj provedbi znanosti s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koja posjeduje. . dozvolu i osiguravaju izvedbu preostalih 20% obuhvaćaju planirane ishode učenja (u svrhu licenciranja potrebno je dostaviti sklopljen Ugovor o zajedničkoj provedbi učenja).

 
Troškovi postupka licenciranja
 
Iznose 1.000,00 kuna (132,72 EUR)* i plaćaju na žiro račun Obrtničke komore Zadarske županije: 
IBAN:  HR2924020061100071365
model:  HR05
poziv na broj odobrenja :  400 - OIB
 
 * Prema službenom tečaju konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kn
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat dijela iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licence.
Nakon izdavanja dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zadar, Široka ulica 1/Zadar. 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zadar, Široka ulica 1, 023/319-224 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
PREUZIMANJA

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije