Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

UVJETI ZA PRIJAVU

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

  • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje  dvije godine  radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacija koja  nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte,  programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupu ispitu imaju najmanje  četiri godine  radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe s položenim znanstvenim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  • osobe koje su  stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000 ., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje  dvije godine  radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacija koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupa ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Priznavanje određenih prava

1. Prava što ih ovaj Zakon (Zakon o obrtu (NN 143/13,127/19)) priznaje osobama koje imaju majstorski ispit priznaju se i osobama koje nakon podnošenja zahtjeva za upis u Obrtni registar imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje u najmanjem trajanju od tri godine. . . . i najmanje deset godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit.

2. Priznavanjem prava sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ne daje se i pravo na isticanje majstorskog naslova.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije