Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

WEB HEROJ kao dio projekta „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“

WebHeroj mup 005

 

 

 

 

Brošura u privitku sadrži objašnjenja o obilježjima prijevara s računima, prijevarama pri online kupnji, romantičnim prijevarama, mrežnoj krađi identiteta i krađi identiteta SMS-om, zlonamjernim programima i drugim kaznenim djelima na društvenim mrežama, savjete kako prepoznati upozoravajuće znakove te što građani mogu poduzeti ukoliko prime sumnjivu elektroničku poštu i kako se zaštititi.

Internet je neizostavni dio našeg svakodnevnog života, a sve više građana i poslovnih subjekata prepoznaje njegovu važnost kao platformu za poslovanje i komunikaciju, a zbog toga je postao iznimno privlačan kibernetičkim kriminalcima koji koriste iznimno sofisticirane trikove i obećanja kako bi dobili novac ili vrijedne financijske informacije od svojih žrtava.

Kako bismo smanjili vjerojatnost da građani postanu žrtve ovih kaznenih djela, najučinkovitiji način je ponašanje koje se temelji na samozaštiti, a kako bismo postigli informiranošću i edukacijom.

Poveznicu o kampanji i savjetima možete preuzeti na linku  https://webheroj.hr/ 

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

Od 1. siječnja 2024. primjenjuje se novi model fiskalizacije napojnica kao mogućnost za sve one koji u okviru svojih djelatnosti primaju napojnice (npr. ugostitelji, frizeri, kozmetičari, taksisti itd.). Uvođenje mogućnosti naplate napojnica kartičnim putem ovisi o odluci svakog obrtnika i nije obavezno.

Iznos napojnice neće biti iskazan na računu, već će obveznik fiskalizacije imati obvezu uz fiskalizirani račun odmah prijaviti i ostvarenu napojnicu putem električnog naplatnog uređaja, tj. iznos napojnice i način njezina davanja (gotovina ili kartica). 

Neoporezivo je moguće isplatiti napojnicu do iznosa od 3.360,00 eura po osobi na godišnjoj razini, a prilikom isplate zaposleniku potrebno je podnijeti i JOPPD obrazac. Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

Poslodavac internim aktom definira način podjele napojnica između zaposlenika.

Napominjemo da se svota primljene nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica) ne uključuje u svotu blagajničkog maksimuma.

Sve što trebate znati o novom modelu fiskalizacije te odgovore na najčešća pitanja možete pronaći u dokumentu na dnu ove stranice. 

Ikona PDF datoteke Odgovori na pitanja _Napojnice

Zakon o trgovini: Blagdani neradni, a izuzeća su prigodna prodaja i kiosci s tiskom

Temeljem velikog broja upita obrtnika Hrvatska obrtnička komora je uputila zahtjeve nadležnom Ministarstvu za tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o trgovini te prenosimo dobivena pojašnjenja radi detaljnijeg informiranja svih obrtnika. Kroz dobivena pojašnjenja naglašeno je kako Zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana te da distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonice može biti otvorena nedjeljom i blagdanom od 7:00 sati do 13:00 sati te, kao poseban oblik prodaje, može prodavati asortiman proizvoda odnosno svu ostalu robu neovisno o lokaciji gdje se kiosk nalazi, pri čemu je isti definiran kao prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor. 

Nadalje, prigodna prodaja na sajmovima i javnim manifestacijama temeljem članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini smatra se izuzećem te je dozvoljena nedjeljom ili blagdanom, samo ukoliko je riječ o javnoj manifestaciji ili sajmu, a prodaju se proizvodi i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija te ista može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Također, temeljem članka 57. stavka 5. Zakona o trgovini kao iznimka od ograničenja rada nedjeljom i blagdanom nisu propisani prodajni objekti koje se nalaze na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, već oni prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,  benzinskih postaja, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Sukladno Zakonu o trgovini, radno vrijeme prodajnih objekata određuje i samostalno raspoređuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno te može prema vlastitom izboru 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, tako da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata do 90 sati tjedno dodaje 15 sati koje se raspoređuju od ponedjeljka do nedjelje.

Zahtjevi cehova Hrvatske obrtničke komore

Na poveznicama se nalaze još jednom predstavljeni zahtjevi cehova HOK-a s  26. Susreta ribara  te s  35. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika , kao i zaključci s  1. Susreta računovođa .

Održan 26. Susret ribara u Šibeniku

U šibenskom Solarisu održani su od 26. do 28. listopada 26. Susreti ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, a domaćin ovogodišnjeg događanja je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije. Ovogodišnje tradicionalno okupljanje ribara iz cijele Hrvatske otvorila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković, u nazočnosti župana Šibensko-kninske županije Marka Jelića, gradonačelnika Šibenika Željka Burića te brojnih predstavnika državnih i znanstvenih institucija, ukupno više od 200 različitih dionika važnih za hrvatsko ribarstvo.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i potpredsjednik Joso Smolić su u ime domaćina pozdravili okupljene te zahvalili okupljenima na podršci cjelokupnom sektoru ribarstva i dolasku na tradicionalno okupljanje važno za unapređenje ovog važnog sektora, dok je ministar poljoprivrede naglasio da će ribarstvo uvijek imati podršku Vlade Republike Hrvatske. i Ministarstva poljoprivrede, istaknuvši da je sektoru ribarstva i akvakulture isplaćeno više od 80 milijuna eura potpore iz europskih izvora i Državnog proračuna.

Predsjednik Kratohvil zahvalio se na dosadašnjoj suradnji i najavio nastavak angažmana Komore po pitanju zastupanja interesa hrvatskih obrtnika i ribara: "  Unatoč višestrukim izazovima u kojima se nalaze sada već godinama, zadržavamo jednak broj ribara, uz povećanje broja zaposlenih u ribarskim obrtima u odnosu na prošlu godinu. za 4 %. Hrvatski ribari su otporni, uporni i čvrsti, takav je i Ceh ribarstva i akvakulture  HOK -a koji aktivno i kontinuirano ističe probleme i traži rješenja, u dobroj suradnji s Upravom ribarstvom. pristupiti nadležnim institucijama, s ciljem unapređenja uvjeta poslovanja za hrvatske ribare. "

Teme Susreta bile su aktualno stanje u lokalnom i nacionalnom ribarstvu, ali i inspekcijski nadzor u ribarstvu te izazovi koje Natura 2000 i Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine stavljaju pred ribare, ali i efekti i potencijali EU fondova za unapređenje hrvatskog ribarstva.

Predsjednik Čeha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a Stjepan Nedoklan je u obraćanju i raspravi upozorio na brojne probleme s kojima se susreću hrvatski ribari: „  Jasno i glasno komuniciramo svoja stajališta i ne odstupamo od njih, zastupamo interese naših kolega koji žive od mora. Nadležna Uprava za ribarstvo i ostale institucije s kojima često u dijalogu imaju slučaja za naše probleme, često se sastajemo i puno komuniciramo. Dokaz tome su potpore i nadoknade za ribare kao izdvojeni dio svakog paketa mjesta i odgovor na stalne krize koje unazađuju ribarstvo. Problema je mnogo, ali nastavljamo tražiti rješenja, i na Susretu, ali i svakog dana prije i poslije.“

Već tradicionalno Susreti ribara završavaju iznošenjem zaključaka ovog stručnog okupljanja, traženja koja Čeh ribarstva upućuje nadležnim institucijama. Ovogodišnji zaključci su da ribari trebaju biti stalno i aktivno uključeni u izradu proglašenja zaštićenih područja na moru; da je radnike u ribarstvu potrebno smatrati deficitarnom radnom snagom zbog lakšeg zapošljavanja strane radne snage; da se pomorski dodatak treba povećati s 33 eura na 53 eura; da je potrebno u sportski i rekreacijski ribolov uvesti obavezu slanja podataka zbog praćenja stanja stokova te da je potrebna brža obrada zahtjeva za državnu potporu za štetu na uzgajalištima dagnji te nastavak aktivnosti na utvrđivanju štete na uzgajalištima kamenica. Također, definirano je da je mjesto sljedećih Susreta ribara, 27. po redu, Zadarska županija.

Obrtnici, upišite se u sustav e-Komunikacija

 

Sustav e-Komunikacija je web aplikacija koja omogućava elektroničku razmjenu pismena sa sudovima u Republici Hrvatskoj.

Sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti dužne su do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Obrtnici i druge osobe koje se ne prijave riskiraju nepravovremeno informiranje o tijeku sudskog postupka, istek rokova u sudskom postupku i gubitak procesnih prava.

Zakonom o parničnom postupku propisano je da su državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz radnih odnosa, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do dodjele prava pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, dostava prvog pismena poštom obavlja se na adresu navedenu u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta te osobe upisane u upisniku, ako je ta adresa različita od adrese navedene u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi odnosno na adresu sjedišta ne uspije, obavit će se stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Ovisno o dodijeljenim pravima, odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, likvidatori, posebni skrbnici, pravnici iz sindikata i udruga poslodavaca te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) i pravne osobe:

  • šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci)
  • zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac)
  • izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Moji predmeti)
  • zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi)

Podneske nije moguće kroz ovaj sustav slati u zemljišnoknjižne predmete. Zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan s e-Komunikacijom. Komunikacija elektroničkim putem sa zemljišnoknjižnim odjelima može se odvijati isključivo putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/.

Podneske nije moguće slati u registarske predmete trgovačkih sudova jer se vode u informacijskom sustavu koji ne podržava e-Komunikaciju.

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno:

  1. I mati e-Građani korisnički račun
  2. Prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne (2) ili više razine sigurnosti.
  3. Imati odgovarajući potpisni certifikat. Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
  1. biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave).

Uvid u tijek i dinamiku rješavanja sudskih predmeta možete ostvariti putem sustava e-predmet, pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta i bez identifikacije preko sustava e-Građani. Zbog sigurnosnih razloga, u toj bazi podataka nije moguće pronaći kaznene i prekršajne maloljetničke predmete, predmete istrage i ratnih zločina te predmete iz nadležnosti USKOK-a.

Tehničke preduvjete za uslugu e-Komunikacija osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Periode nedostupnosti usluge pogledajte ovdje.

Plaćanje sudske pristojbe prije slanja podneska sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na web stranici https://njd.fina.hr.

Dodatna tehnička pojašnjenja i odgovore na česta pitanja o korištenju ove usluge možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave ili se možete obratiti na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

HOK najavio osnivanje Fonda solidarnosti

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil je u srijedu, 10. siječnja 2023. u HOK-u s predsjednicima čehova i sekcija koje su održale planirana strukturna događanja u protekloj godini predstavio realizirane i aktivnosti za unapređenje pojedinih djelatnosti i obrtništvo u cjelini. Predstavljen je ojačan čehovski sustav, povećan je broj članova u čehovima i sekcijama koji aktivno doprinose poboljšanju svoje djelatnosti, pri čemu veliku ulogu imaju strukturna događanja gdje se definiraju rješenja problema i iste adresiraju na nadležne institucije.

Tako su i protekle godine održani tradicionalni Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika, Susret ribara i 1. Susret računovođa, a započeto je Obrtničkim fokusom – serijom tribina o aktualnostima u obrtništvu na kojima će se iu ovoj godini problematizirati i tražiti rješenja. U ovoj godini predviđeno je još više strukovnih događanja važnih za unapređenje struke – uz već navedene, Kongres ugostitelja i susrete ribara i računovođa, u planu je održavanje 3. Foruma cvjećara i natjecanje cvjećara, održavanje dana frizera i kozmetičara HOK-a pod nazivom Majstori ljepote 2024. te susreti prijevoznika, graditelja, trgovaca.

 U protekloj godini, uz kontinuiranu savjetodavnu podršku obrtnicima – 2500 pisanih odgovora i približno 50ak dnevno jednostavnijih telefonskih odgovora – dane su primjedbe na 34 zakonska propisa kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje za obrtnike. U provođenju javnih vlasti HOK-a, između ostalog, položen je 771 majstorski ispit, 770 ispita o stručnoj osposobljenosti i 241 ispit iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na nauci. Također, sufinanciran je nastup više od 600 obrtnika na 18 sajmova u vrijednosti od 120 tisuća eura. U ovoj će godini iznimno važno biti rad na novim kurikulumima s Ministarstvom gospodarstva, kako bi sustav obrazovanja odgovarao potrebama tržišta te kako bismo stvorili potrebnu radnu snagu, uz kontinuiranu promociju obrtničkih zanimanja.

„Općenito ćemo nastaviti tražiti za hrvatsko obrtništvo nastavak mjera pomoći u smislu ograničenja cijena energenata, kao i porezno rasterećenje gdje je to moguće pojačane kontrole obavljanja neregistriranih djelatnosti, kao i intenzivan i aktivan angažman svih uključenih u prilagodbu sustava obrazovanja potrebama tržišta. Ono što će također biti vrlo značajno za obrtnike u ovoj godini – osnivamo Fond solidarnosti kako bismo pomogli obrtnicima u nevolji. Nastavit ćemo jačati svoje usluge za naše obrtnike kako bi u svojoj Kući mogli dobiti svu potrebnu pomoć i podršku. Obrtništvo je snažno i otporno, sada je riječ o više od 112 tisuća obrta odnosno rastu od 9,8 % ili 10.000 obrta u godinu dana, a nama je čast i odgovornost da zastupamo interese svakog od njih“, istaknuo je predsjednik HOK-a. Dalibor Kratohvil.

Naime, nastavljeno je u izradi i na usuglašavanju unutar komorskog sustava prijedlog Fonda solidarnosti, riječ je o isplati novčane pomoći članovima Hrvatske obrtničke komore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete na imovini i/ili štetnih nastalih na području RH, a koje će biti uređeno Pravilnikom i kriterijima, uz nadležno Povjerenstvo obrtnika koji će zastupati sve krajeve Hrvatske.

Grad Zadar neće proglasiti sajamske dane za Veliku Gospu

Grad Zadar odbio je prijedlog Udruženja obrtnika Zadar da proglasi sajamske dane kako bi obrtnici i poduzetnici mogli raditi na blagdan Velike Gospe.

Smatraju kako bi paušalno proglašenje sajamskih dana bilo izigravanje Zakona o trgovini, pojasnio je za HRT zamjenik zadarskog gradonačelnika Ante Babića.
- To podrazumijeva definiranje i organizaciju svih sudionika i donošenje Pravilnika o sudjelovanju s pravima i obvezama sudionika i samih posjetitelja. No ni tada ne bi mogli raditi oni prodajni objekti koji na sajmu ne sudjeluju neposredno. Stoga je nemoguće, s obzirom na zakonsku odredbu, provesti u djelo jer smatramo da je proglašanje sajamskih dana bez Sajma kao takvog, protuzakonito.

 Zadarski obrtnici nadaju se stoga kako će doći do korekcije Zakona.
 - S obzirom na to da imamo puno obrta koji žive od ljetnih mjeseci i na to da će sljedeće godine biti 13 blagdana i praznika koji ne padaju u nedjelju, njima je to previše dana na koje će biti zatvorene, rekla je predsjednica Obrtničke komore Zadarske županije. . Vesna Parić koja smatra da bi izmjena Zakona bila na dobrobiti malim poduzetnicima, obrtnicima, ali i kupcima.

Besplatni seminar-prezentacija "QiQi proizvodi-teorija i rad na modelima"

Obrtnička komora Zadarske županije u suradnji s pripadajućim udruženjima obrtnika, au skladu s aktivnostima Čeha frizera Komore, organizira besplatni seminar koji će se održati 16.06.2023.g. s početkom u 15 sati do 20 sati. Seminar će se održati u prostoru COIN-a Zadar, Put Murvice 16, 2.kat .

Na seminaru će se prezentirati veganski proizvodi QiQi, te uključuje teoriju i rad na modelima . Sve dodatne informacije o seminaru dostavljamo u privitku.

Seminar je besplatan za sve članove Obrtničke komore Zadarske županije, stoga Vas pozivamo ako ste zainteresirani za sudjelovanje da se prijavite najkasnije do četvrtka 15.06.2023. na telefon 023/319-273, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije