Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

HZZ objavio nove mjere potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

Unutar paketa Mjera potpore aktivnog zapošljavanja, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. siječnja 2023. objavljena je i mjera potpore za samozapošljavanje za 2023. godinu u tri segmenta:

1.    BIRAM HRVATSKU - MOBILNOST RADNE SNAGE  - sažetak dostupan na linku na letku o spomenutoj mjeri -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.2.-Mobilnost-radne-snage-Biram-Hrvatsku.pdf Cilj ove mjere jest osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većeg dijela Republike Hrvatske, posebno u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinske županije, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva. iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

2.
a) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  - sažetak dostupan na linku o spomenutoj mjeri -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenima koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

 

b) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - ZELENO/DIGITALNO  - sažetak dostupan također na linku o spomenutoj mjeri pod stavkom B -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Za podnositelja zahtjeva prihvatljivi korisnici mjere trebaju zadovoljiti kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na  https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/ 

Detaljnije upute o kriterijima zelenih i digitalnih radnih mjesta i dozvoljenim NKD djelatnostima pročitajte na poveznici:  Zelena i digitalna radna mjesta –
Mjere Kompletni Priručnik za dodjelu potpore za zelena i digitalna radna mjesta možete preuzeti i pročitati na poveznici:  HZZ_Prirucnik-za-dodjelu-potpora- za-zelena-i-digitalna-radna-mjesta-200722.pdf (mjere.hr)

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Sve korisne i bitne informacije o predopskrbi gotovim novcem eura pronađite na jednom mjestu

Kako bi se na vrijeme opskrbile euronovčanicama i eurokovanicama te s danom uvođenja eura mogle obavljati gotovinske transakcije u novoj vrijednosti, poslovni subjekti preko svoje poslovne banke mogu nabaviti eure i prije 1. siječnja 2023. godine.

U razdoblju pojednostavljene posredne predopskrbe, od 27. do 31. prosinca 2022. godine, mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi ili ukupna aktivnost ne prelaze dva milijuna eura, mogu se predopskrbiti gotovim novcem i to na jedan od sljedećih načina:

 1. kupnjom početnog paketa eurokovanica za poslovne subjekte čija vrijednost iznosi 145,50 eura, za protuvrijednost u kunama prema fiksnom tečaju (1.096,27 kuna), moguća kupnja jednog ili više paketa
 2. pojednostavljena posredna predopskrba na temelju izjave o pojednostavnjenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura (euronovčanica i/ili eurokovanica), počevši od 27. prosinca 2022.
 3. posredna predopskrba na temelju ugovora o posrednoj predopskrbi – sklapa se ugovor s bankom, iznos kojim se može posredno predopskrbiti pitanje je ugovornog odnosa s bankom, kao i vrsta financijskog osiguranja.

Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene vrijednosti u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti“ koji smo za vas pripremili, a nalazi se na dnu ove stranice.

Također, sve upite oko pogodnosti poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Sažetak_Zakon o uvođenju eura - kratke upute

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a sada najkasnije do 16. siječnja 2023. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku za 2022. godinu na Obrascu PO-SD.

Ako je obrtnik tijekom godine obavljao zajedničku djelatnost obrta, obvezan je kao nositelj zajedničke djelatnosti također do 16. siječanja 2023. dostaviti Obrazac PO-SD-Z, ali i obrazac PO-SD kao i svaki supoduzetnik u tom zajedničkom obrtu. U tom slučaju, u Obrascu PO-SD, nositelj i supoduzetnik iskazat će samo svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku, te time podmiriti i samo udio u paušalnom porezu na dohodak, sukladno zahtjevu Hrvatske obrtničke komore.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ u svrhu oporezivanja porezom na dohodak vodi samo evidenciju o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Eventualno utvrđeno dugovanje kao razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća, a eventualno utvrđenu preplatu porezni obveznik može zatražiti kao povrat na svoj poslovni račun ili koristiti za buduće akontacije.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Razlika manje uplaćenog paušalnog  poreza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

PO-SD i PO-SD-Z obrasci ispunjavaju se i predaju u valuti kuna.

U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

PODSJETNIK - HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je kalkulator koji će obrtnicima pomoći u razdoblju 1.1.-14.1.2023. pri povratu eura.

Naime, u navedenom razdoblju dvojnog optjecaja, potrošači će moći istodobno koristiti euro i kunu kao zakonsko sredstvo plaćanja, dok će se od obrtnika očekivati ​​da izvrše povrat u gotovom novcu eura, osim ako nije u objektivnoj mogućnosti kada mu je dozvoljeno izvršiti povrat u gotovom novcu kune i gotovo novcu eura.

U kalkulatoru je potrebno unijeti iznos računa u vrijednosti eura te iznos primljenih novčanica (u vrijednosti kuna i eura). Kalkulator automatski preračunava, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koliko je potrebno vratiti novac u vrijednosti eura, kako bi se obrtnicima olakšalo poslovanje u navedenom razdoblju.

Također, kalkulator predviđa i nemogućnost povrata samo u vrijednosti eura (kada obrtnik nije u objektivnoj mogućnosti vratiti ostatak novca u gotovo novcu eura). U takvim situacijama, potrebno je u kalkulator unijeti koliko od potrebnog iznosa za povrat eura trgovac ima, a kalkulator će tada izračunati i koliki je dodatni iznos potreban vratiti u kunama.

Kalkulator možete pronaći na dnu ove stranice. 

Obrtnici se i dalje za sva pitanja vezano uz uvođenje eura kao službene vrijednosti mogu obratiti na e-mail adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HOK KALKULATOR za povrat novca 01.01.-14.01.2023..xlsx

Hrvatska obrtnička komora zatražila izuzeće u radu ugostitelja u novogodišnjoj noći

S obzirom na očekivani pritisak, Hrvatska obrtnička komora  zatražila je  od Ministarstva financija da ugostiteljima u novogodišnjoj noći bude dopušteno izvršiti povrat novca iu kunama, u slučaju da ne budu u mogućnosti izvršiti povrat u eurima.

Nastavno na traženo, Ministarstvo financija ističe da su ugostitelji dužni osigurati dovoljnu količinu eura za povrat svojim kupcima, ali ako to neće biti moguće, dozvoljeno im je vršiti povrat u eurima i kunama ili čak samo u kunama, posebno u novogodišnjoj noći.

Podsjećamo i da su ugostitelji dužni u ponoć prilagoditi svoje poslovne programe tako da prvi izdani račun nakon ponoći počinje s rednim brojem 1 i da je izdan u vrijednosti eura, dok ukupni iznos računa i dalje treba biti iskazan dvojno – tj. pojedinačne stavke na računu trebaju biti iskazane u vrijednosti eura, a ukupan iznos računa u vrijednosti eura i vrijednosti kuna.

Cjelovit odgovor Ministarstva možete pronaći ovdje:

 

Završeni ispiti za titulu majstora u Obrtničkoj komori Zadarske županije!

Dana 18.12.2022. godine završen je zimski majstorski rok koji je Obrtnička komora Zadarske županije provela sukladno zadacima iz područja javnih vlasti koje ima Hrvatska obrtnička komora.

Ispit je uspješno položio 23 kandidata u 11 zanimanja i to:

 • autoservis (3)
 • bravar (1)
 • elektroinstalater (6)
 • hladnjak (3)
 • fotograf (1)
 • klesar (1)
 • natkonobar (2)
 • soboslikar-ličilac (1)
 • vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije (1)
 • vodoinstalater (3)
 • zidar (1)

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita, a mogu se polagati za zvanje sa liste vezanih obrta.

Diploma majstorskog zvanja pruža Vam veće mogućnosti na radnom mjestu, otvaranju obrta, obrazovanju znanstvenika, predstavljanju u poslovanju i daljnjem napredovanju u karijeri.

Majstorski ispit je 5. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Majstorska diploma je vrijednosni dokument, a titula majstora dokaz je stručnosti i kvalitete te se evidentira iu radnu knjižicu.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, a

sastoji se od četiri dijela :

 • izrade praktične zadaće i /ili radne sonde
 • provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenog obrtu i poduzetništvu
 • provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa u obavljanju obrta i poslovnih knjiga
 • provjere osnovnih znanja potrebnih za podučavanje znanstvenika- radna pedagogija: sastoji se od:  

    - pismene provjere

    - praktična provjera s nastavnom pripremom

Nova majstorska zvanja temelj su za razvoj i osiguranje kvalitetnog kadra u području obrazovanja za obrtnička zanimanja.

Naime, svaki od kandidata koji su uspješno položili majstorski ispit, stekli su zvanje majstora i funkciju stručnog učitelja-mentora.

Oni će u svojim radionicama kroz rad, u radnom procesu u budućnosti biti nositelji strukovnog obrazovanja temeljenog na radu i na taj način najkvalitetnije obrazovati nove kvalificirane radnike za svoje potrebe i potrebe cjelokupnog gospodarstva naše županije.

Izvođenje praktičnih dijelova majstorskog ispita:

Praktični dio iz područja radne pedagogije (frizer)

Slika1

 Natkonobar polaže praktični dio M.I

Slika2

Autoserviser

Slika3

Vodoinstalater

Slika4

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Na stranicama Porezne uprave objavljen je Nacrt Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu. ​Naredba ne može biti objavljena u Narodnim novinama prije 1. 1. 2023. godine jer se veže za propise koji stupaju na snagu s tim datumom.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.

Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2023.pdf

Održana sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije

15. prosinca 2022. sa početkom u 17.30 sati, održana je redovna sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije sa dnevnim redom usvajanja Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu te Financijskog plana za 2023 i Programa rada za 2023. godinu.

Sjednicu je vodila predsjednica Komore Vesna Parić. Osim nazočnih članova Skupštine Komore sjednici je prisustvovao i pročelnik Ureda za gospodarstvo i turizam Zadarske županije Ante Sjauš.

U uvodnom djelu predsjednica Komore zahvalila se na odazivu Zadarske županije u želji da se ove dvije institucije što više približe kroz neposrednu komunikaciju i stvaranju jačeg partnerstva u aktivnostima.

Pročelnik Ante Sjauš zahvalio se na pozivu te u kratkim crtama prezentirao programe koje Županija provodi putem Ureda za gospodarstvo i turizam, kroz dodjelu financijskih potpora za mikro poduzetnike u koje spadaju većina obrtnika, također i konstantne programe poduzetničkih kredita te potpora za poticanje start-up s poduzetništva u cilju povećanje broja poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta i rast gospodarske djelatnosti Zadarske županije.

Nastavno na točke dnevnog reda Tajnik Komore Ivo Marin dao je pojašnjenja za donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu odnosno rebalansa proračuna koji je sukladno propisima potrebno donijeti radi odstupanja Financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na devetomjesečno izvješće 2022. godine. Nakon usvojenog Rebalansa proračuna Tajnik je prezentirao Financijski plan za 2023. godinu. Sukladno porastu broja obrtnika na području Zadarske županije, a čiji je broj u protekloj godini porastao za novih 345 obrtnika, daje podlogu za povećanje plana prihoda te za 2023. godinu predviđen je u iznosu od 1.516.000 kn. Predviđeni porast prihoda omogućava dodatne aktivnosti u radu Komore kao cjeline odnosno njezinih upravnih tijela te radnih tijela- cehova. Usvajanjem predloženog Financijskog plana za 2023. godinu prezentirao se, nadalje i Program rada Komore za 2023. godinu.

Uz prezentaciju Predsjednice Komore i Tajnika, program aktivnosti rada cehova pojasnila je Klaudia Miljanić – stručni suradnik za organizaciju rada cehova, a za aktivnosti sa područja strukovne izobrazbe savjetnica za strukovno i cjeloživotno obrazovanje u obrtništvu Lidija Udiljak.

Na kraju sjednice, predsjednica Komore Vesna Parić, naglasila je potrebu Obrtničke komore odnosno njezinih članova za većom i jačom suradnjom sa institucijama lokalne i regionalne samouprave na način da se obrtnici aktivno uključe u praćenje, predlaganje davanje mišljenja i prijedloga na odluke i akte županijskih tijela, a posebno na njihovu primjenu. Pročelnik Ante Sjauš složio se ovom konstatacijom te izrazio spremnost za sudjelovanje, po pozivu, predstavnika Županije u radnim tijelima Komore.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije