Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a sada najkasnije do 16. siječnja 2023. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku za 2022. godinu na Obrascu PO-SD.

Ako je obrtnik tijekom godine obavljao zajedničku djelatnost obrta, obvezan je kao nositelj zajedničke djelatnosti također do 16. siječanja 2023. dostaviti Obrazac PO-SD-Z, ali i obrazac PO-SD kao i svaki supoduzetnik u tom zajedničkom obrtu. U tom slučaju, u Obrascu PO-SD, nositelj i supoduzetnik iskazat će samo svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku, te time podmiriti i samo udio u paušalnom porezu na dohodak, sukladno zahtjevu Hrvatske obrtničke komore.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ u svrhu oporezivanja porezom na dohodak vodi samo evidenciju o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Eventualno utvrđeno dugovanje kao razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća, a eventualno utvrđenu preplatu porezni obveznik može zatražiti kao povrat na svoj poslovni račun ili koristiti za buduće akontacije.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Razlika manje uplaćenog paušalnog  poreza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

PO-SD i PO-SD-Z obrasci ispunjavaju se i predaju u valuti kuna.

U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

Rješenja sadržana u Vladinim prijedlozima izmjena Zakona o radu i Zakona o trgovini kompromisi su koji samo djelomično uzimaju u obzir i traženja Hrvatske obrtničke komore

Nastavno na aktualni prijedlog izmjene Zakona o trgovini, prema kojem bi trgovine nedjeljom u pravilu bile zatvorene, a trgovci bi mogli odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili, Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore smatra da svakom poslodavcu treba ostaviti slobodu odabira hoće li raditi. nedjeljom ili ne, a temeljeno na ekonomskom interesu.

Postavlja se pitanje je li određivanjem 16 radnih nedjelja ujedno ograničena turistička sezona samo na ljetne mjesece te što je s nedjeljama tijekom godine koje su potrebne trgovcima za rad zbog povećane potražnje kupaca poput adventskog razdoblja?

Kompromis „16 radnih nedjelja“

Prijedlog zakona predviđa 16 nedjelja u godini koje su radne, a kojim će nedjeljama prodajni objekti biti otvoreni odredio bi sam trgovac u skladu sa svojim potrebama, sezonalnostima, mikrolokacijom i drugim čimbenicima koji utiču na individualnu procjenu za potrebe radne nedjelje. U tjednu u kojem trgovac odredi radnu nedjelju, u trajanju do 90 sati dodaje se još 15 sati, ukupno 105 sati, koje trgovac samostalno raspodjeljuje od ponedjeljka do nedjelje.

„Ograničenje rada trgovine nedjeljom sigurno će se negativno odraziti na prihode jednog dijela trgovaca, pogotovo onih na priobalnom, ali i nekim kontinentalnim područjima, koja su usko povezana s turizmom. Određivanjem 16 radnih nedjelja sigurno smo limitirali turističku sezonu samo na ljetne mjesece“, ističu iz Čeha trgovine te dodaju da ostaju i druge nedjelje tijekom godine koje su potrebnim trgovcima za rad zbog povećane potražnje poput adventskog ili uskrsnog razdoblja.

Također, ograničavanje rada nedjeljom osobito će pogoditi male obiteljske trgovine u kojima u pravilu nedjeljom radi vlasnik ili član obitelji.

Ne treba zanemariti i informacijski nered koji nastaje uvođenjem 16 radnih nedjelja po izboru trgovca budući da kupci neće znati kada je koja trgovina zatvorena odnosno otvorena.

Izmjene Zakona o radu donose odredbu o plaćanju rada nedjeljom najmanje u visini 50 posto redovne satnice. Hrvatska obrtnička komora oduvijek se zalagala da poslodavci adekvatno plate svoje radnike, osiguraju slobodan dan za odmor ako je nedjeljom radna te poštuju sve zakonske odredbe. Međutim, dodatno povećanje plaće za rad radnika nedjeljom dovest će do preispitivanja ekonomske računice rada nedjeljom odnosno isplativosti na temelju odnosa očekivanih povećanih primitaka i povećanih izdataka (za plaće i svih ostalih troškova rada trgovine nedjeljom).

Nužnost postavljanja jednostavnih i fleksibilnih regulativa

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja izmjene Zakona koje se odnose na pojednostavljenje i proširenje mogućnosti dodatnog rada kao i mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove, što je važno za poslodavce koji su imali potrebu kontinuiteta radnog odnosa za sezonske poslove, a do sada nisu mogli takav ugovor sklopiti.

Međutim, nužno je daljnje zakonsko uređenje obavljanja privremenih i povremenih poslova, od kojih se dio obavlja sezonski, a drugi ne ovisi o sezoni. Razvidno je kako postoji potreba za zapošljavanjem na poslovima za koje je sklapanje redovnog ugovora o radu, zbog njihove izrazite kratkotrajnosti. Postojeća regulativna prepreka je brzim i jednostavnim zapošljavanjem zbog nefleksibilnih pravila, stoga Komora traži da se zakonski regulira jednostavan postupak zapošljavanja za tu vrstu poslova, u interesu poslodavaca i samih radnika.

 

Dodjela bespovratnih potpora za poticanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022. godinu

Zadarska županija donosi se Program za poticanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) kojim se utvrđuje postupak dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih sredstava iz proračuna (u daljnjem tekstu: potpore) Zadarske županije.   Radi se o dodjeli bespovratnih potpora za pokretanje razvoja STARTUP-ova na području Zadarske županije za 2022. godinu. 

Namjena dodjele potpora je razvoj i promocija startup poduzetništva na području Zadarske županije, povećanje broja novoosnovanih društava, otvaranje novih radnih mjesta i rast gospodarske djelatnosti Zadarske županije.

Pravo na podnošenje prijave, korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (poduzetnici koji imaju najmanje 2 ili manje od 10 zaposlenih) koji imaju sjedište na području Zadarske županije, imaju poslovanje na području Zadarske županije, obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji su registrirani nakon 01.01.2021.godine.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 15.000,00 kuna.
 

Datum objave: 20.10.2022.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr

Završeni ispiti za titulu majstora u Obrtničkoj komori Zadarske županije!

Dana 18.12.2022. godine završen je zimski majstorski rok koji je Obrtnička komora Zadarske županije provela sukladno zadacima iz područja javnih vlasti koje ima Hrvatska obrtnička komora.

Ispit je uspješno položio 23 kandidata u 11 zanimanja i to:

 • autoservis (3)
 • bravar (1)
 • elektroinstalater (6)
 • hladnjak (3)
 • fotograf (1)
 • klesar (1)
 • natkonobar (2)
 • soboslikar-ličilac (1)
 • vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije (1)
 • vodoinstalater (3)
 • zidar (1)

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita, a mogu se polagati za zvanje sa liste vezanih obrta.

Diploma majstorskog zvanja pruža Vam veće mogućnosti na radnom mjestu, otvaranju obrta, obrazovanju znanstvenika, predstavljanju u poslovanju i daljnjem napredovanju u karijeri.

Majstorski ispit je 5. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Majstorska diploma je vrijednosni dokument, a titula majstora dokaz je stručnosti i kvalitete te se evidentira iu radnu knjižicu.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, a

sastoji se od četiri dijela :

 • izrade praktične zadaće i /ili radne sonde
 • provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenog obrtu i poduzetništvu
 • provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa u obavljanju obrta i poslovnih knjiga
 • provjere osnovnih znanja potrebnih za podučavanje znanstvenika- radna pedagogija: sastoji se od:  

    - pismene provjere

    - praktična provjera s nastavnom pripremom

Nova majstorska zvanja temelj su za razvoj i osiguranje kvalitetnog kadra u području obrazovanja za obrtnička zanimanja.

Naime, svaki od kandidata koji su uspješno položili majstorski ispit, stekli su zvanje majstora i funkciju stručnog učitelja-mentora.

Oni će u svojim radionicama kroz rad, u radnom procesu u budućnosti biti nositelji strukovnog obrazovanja temeljenog na radu i na taj način najkvalitetnije obrazovati nove kvalificirane radnike za svoje potrebe i potrebe cjelokupnog gospodarstva naše županije.

Izvođenje praktičnih dijelova majstorskog ispita:

Praktični dio iz područja radne pedagogije (frizer)

Slika1

 Natkonobar polaže praktični dio M.I

Slika2

Autoserviser

Slika3

Vodoinstalater

Slika4

Dostava zahtjeva za izdavanje certifikata za vođenje eGrađevinskog dnevnika

od 1. siječnja 2023. na snagu stupa obveza vođenja e-građevinskog dnevnika , što znači da građevinski sektor prelazi na nova pravila rada (digitalizacija), a za sve sudionike ključna postaje nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje – eGrađevinski dnevnik.

Obrtnici – majstori na gradilištu koji su do sada vodili građevinski dnevnik , na gradilištima se pojavljuju u svojstvu voditelja manje složenih radova temeljem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje. Kako bi uskladili odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o gradnji, Hrvatska obrtnička komora je s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja usuglasila da će se u kontekstu Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera voditelje manje složenih radova, obrtnike, izjednačiti s voditeljima radova da na jednak način s jednakim pravima mogu pristupati e građevinskom dnevniku.

Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) izdavat će kartice s vjerodajnicama temeljem kojih će majstori pristupati e-dnevniku. Izdana kartica sadržavat će ime i prezime obrtnika - majstora te jedinstvenu oznaku majstora (primjer: OG6597). Oni će kao i do sada, imati ista prava vezana uz vođenje manje složenih radova kao i na način definiran temeljem Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te Pravilnikom o manje složenim radovima. Iz tog razloga zahtjev za izdavanjem certifikata – kartice temeljem koje će biti omogućen ulaz u eGrađevinski dnevnik moći će dostaviti sve fizičke osobe koje su položile majstorski ispit iz područja graditeljstva.

Preuzimanje kartice bit će organizirano u dogovoru s AKD-om. Zahtjev je potrebno dostaviti osobno, s potpisanim obrascem koji možete preuzeti na dnu ove pošte. Prilikom dostave zahtjeva, potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu te potvrdu o uplati iznosa za izradu kartice. Cijena izrade kartice iznosi 79 kuna + PDV, a podatke za uplatu dostavit ćemo vam tijekom sljedećeg tjedna u novoj obavijesti.

Dostava zahtjeva organizirat će se u prostorijama Područnih obrtničkih komora, osobno, zajedno s mobilnim timovima AKD-a i na sljedećim lokacijama i na navedenim terminima:

Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49 (Galerija), 10000 Zagreb – 21.11.2022. godine od 10:00 sati

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Svilajska 35/II. kat, 31000 Osijek – 21.11.2022. godine od 10:00 sati

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 28-30, 21000 Split – 22.11.2022. godine od 11:00 sati

Obrtnička komora Zadarske županije, Široka ulica 1, 23000 Zadar – 24.11.2022. godine od 11:00 sati

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Vukovarska 21, 51000 Rijeka – 25.11.2022. godine od 10:00 sati

Obrtnička komora Istarske županije, Mletačka 12/I. kat, 52100 Pula – 28.11.2022. godine od 11:00 sati,

Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, Mandalinskih žrtava 16c, 22000 Šibenik – 29.11.2022. godine od 11:00 sati

Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik – 01.12.2022. godine od 11:00 sati.

Kartice će biti dostavljene preporučenom poštom na adresu obrtnika. Preuzimanje kartice može biti i osobno u prostoru Agencije za komercijalnu djelatnost u Zagrebu (Savska cesta 28). Također, izvan navedenih termina, zahtjev za izdavanje kartice moguće je dostaviti osobno i na adresu Agencije za komercijalnu djelatnost u Zagrebu (Savska cesta 28).

Kod predaje zahtjeva za izradu kartice sa certifikatom obrtnik mora biti prisutan, bilo to u uredima AKD-a ili u POK-u.

Nakon dostave kartica, u prosincu ove godine, s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja bit će organizirano nekoliko on-line edukacija o načinu ulaska i unošenja podataka u eGrađevinski dnevnik, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Zahtjev za izdavanje certifikata.doc

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju putem maila ili na brojeve telefona 01/4806-619 i 01/4806-626.

Održana izborna sjednica Skupštine Komore

U Obrtničkoj komori Zadarske županije ( Komora) dana 17.10.2022. godine, održana je konstituirajuća sjednica Skupštine na kojoj su izabrani članovi uprave za novo četverogodišnje mandatno razdoblje od 2022. - 2026. godine. Održavanje sjednice Skupštine Komore bilo je moguće tek nakon provedenih izbora u udruženjima obrtnika Zadar, Biograd, Pag i Benkovac. Udruženja obrtnika dostavili su svoje novoizabrane predstavnike za Skupštinu Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor te za predsjednika Komore. Održavanje izbornih sjednica prethodila je Odluka Hrvatske obrtničke komore o održavanju izbora u cijelom komorskom sustavu.

Za predsjednika/cu Komore imenovana je Vesna Parić, vlasnica knjigovodstvenog obrta "Degenia" iz Zadra. Za podpredsjednike Komore imenovani su: Emilijo Bajlo iz Zadra i Josip Smoljan iz Biograda.

Upravni odbor Komore koje predstavlja operativno tijelo upravljanja poslovima i zadacima Komore je u sastavu: Emilijo Bajlo iz Zadra, Stipe Bunja iz Biograda, Helena Grubišić iz Paga, Tomislav Glavić iz Benkovca te Ismet Seferagić iz Paga.

Za Nadzorni odbor Komore imenovani su: Alen Radeta iz Zadra, Josip Kulaš iz Benkovca i Leyla Dominis iz Biograda.

Sukladno Odluci HOK-e, Komora ima pravo predložiti tri predstavnika za Skupštinu HOK-e. Predloženi su sljedeći predstavnici; Vesna Parić, Emilijo Bajlo i Helena Grubišić.

Izborna sjednica Skupštine HOK-e održati će se početkom prosinca 2022. godine.

Održana sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije

15. prosinca 2022. sa početkom u 17.30 sati, održana je redovna sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije sa dnevnim redom usvajanja Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu te Financijskog plana za 2023 i Programa rada za 2023. godinu.

Sjednicu je vodila predsjednica Komore Vesna Parić. Osim nazočnih članova Skupštine Komore sjednici je prisustvovao i pročelnik Ureda za gospodarstvo i turizam Zadarske županije Ante Sjauš.

U uvodnom djelu predsjednica Komore zahvalila se na odazivu Zadarske županije u želji da se ove dvije institucije što više približe kroz neposrednu komunikaciju i stvaranju jačeg partnerstva u aktivnostima.

Pročelnik Ante Sjauš zahvalio se na pozivu te u kratkim crtama prezentirao programe koje Županija provodi putem Ureda za gospodarstvo i turizam, kroz dodjelu financijskih potpora za mikro poduzetnike u koje spadaju većina obrtnika, također i konstantne programe poduzetničkih kredita te potpora za poticanje start-up s poduzetništva u cilju povećanje broja poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta i rast gospodarske djelatnosti Zadarske županije.

Nastavno na točke dnevnog reda Tajnik Komore Ivo Marin dao je pojašnjenja za donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu odnosno rebalansa proračuna koji je sukladno propisima potrebno donijeti radi odstupanja Financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na devetomjesečno izvješće 2022. godine. Nakon usvojenog Rebalansa proračuna Tajnik je prezentirao Financijski plan za 2023. godinu. Sukladno porastu broja obrtnika na području Zadarske županije, a čiji je broj u protekloj godini porastao za novih 345 obrtnika, daje podlogu za povećanje plana prihoda te za 2023. godinu predviđen je u iznosu od 1.516.000 kn. Predviđeni porast prihoda omogućava dodatne aktivnosti u radu Komore kao cjeline odnosno njezinih upravnih tijela te radnih tijela- cehova. Usvajanjem predloženog Financijskog plana za 2023. godinu prezentirao se, nadalje i Program rada Komore za 2023. godinu.

Uz prezentaciju Predsjednice Komore i Tajnika, program aktivnosti rada cehova pojasnila je Klaudia Miljanić – stručni suradnik za organizaciju rada cehova, a za aktivnosti sa područja strukovne izobrazbe savjetnica za strukovno i cjeloživotno obrazovanje u obrtništvu Lidija Udiljak.

Na kraju sjednice, predsjednica Komore Vesna Parić, naglasila je potrebu Obrtničke komore odnosno njezinih članova za većom i jačom suradnjom sa institucijama lokalne i regionalne samouprave na način da se obrtnici aktivno uključe u praćenje, predlaganje davanje mišljenja i prijedloga na odluke i akte županijskih tijela, a posebno na njihovu primjenu. Pročelnik Ante Sjauš složio se ovom konstatacijom te izrazio spremnost za sudjelovanje, po pozivu, predstavnika Županije u radnim tijelima Komore.

34. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a

Datum događanja: 27.11.2022. - 29.11.2022.
Lokacija: Dubrovnik, Valamar Lacroma Hotel i Valamar Argosy Hotel

34. kONGRES_VIZUALNO

Pozivamo vas na 34. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore koji će se održati od 27. do 29. studenoga 2022. godine u Dubrovniku (Valamar Lacroma Hotel i Valamar Argosy Hotel).

Domaći ovogodišnji Kongres je Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, pokrovitelj Ministarstvo turizma i sporta, partner je Hrvatska turistička zajednica.

Na Kongresu se predviđa sudjelovanje brojnih ugostitelja iz Hrvatske i inozemstva, predstavnika resornih ministarstava, saborskih zastupnika, županijskih čelnika, predstavnika komorskog sustava te drugih uglednih gostiju.

Cilj godišnjeg okupljanja jest iznošenje i zastupanje problematike sektora te predlaganje mogućnosti poboljšanja poslovanja ugostitelja zastupljenih kroz rad Čeha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a.

Ključne teme ovogodišnjeg Kongresa odnosit će se na stanje ugostiteljstva kroz utjecaj povećanja ulaznih troškova i cijena energije, post-COVID trendova, porezne politike i radne snage te stanje sektora u budućnosti.

Kroz panel raspravu s eminentnim stručnjacima razgovarat će se io budućnosti hrvatske gastronomije, gastronomskoj ponudi i hrvatskim namirnicama te daljnjem razvoju eno-gastro ponude.

Također, planirana je organizacija edukativnih i tematskih radionica te popratna događanja koja će sudionicima približiti ugostiteljsku i turističku ponudu obrtnika iz cijele zemlje.

Uz stručna izlaganja, ugostitelje očekuje mogućnost sudjelovanja u panel raspravama s najvišim predstavnicima državnih tijela i stručnjacima iz područja ugostiteljstva. Tijekom Kongresa osigurat ćemo i komercijalne prezentacije koje mogu biti prilika za razmjenu iskustava među brojnim ugostiteljima iz cijele zemlje, ali i predstavljanje raznih proizvoda i usluga vezanih za ugostiteljstvo. 

Organizacijom Kongresa na suvremen i atraktivan način želi se, prije svega, promovirati struka. Na Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika pozivaju se ugostitelji, turistički djelatnici, predstavnici institucija, stručnjaci iz područja, ali i ostali zainteresirani.

PROGRAM DOGAĐANJA

 

Nedjelja, 27. studenog 2022.

 

Slobodno prijepodne. Organizirani razgled grada i posjet zidinama s početkom u 10:30 i 11:30 sati kod Pila  

16:00 sati

Zajednička sjednica Organizacijskog odbora 34. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, vodstva Čeha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a te predsjednika Čehova ugostitelja područnih obrtničkih komora (zatvoreno za javnost - samo za članove), Argosy Hotel 

17:00 sati

Organizirano gledanje utakmice Hrvatska – Kanada (Svjetsko nogometno prvenstvo) u hotelu. Pozvani svi sudionici, Argosy Hotel

19:00 do 21:00 sub

Pansionska večer, hotel Argosy

20:30 sati

Druženje ugostitelja RH u organizaciji domaćina Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije, Argosy Hotel

 

Ponedjeljak, 28. studenog 2022.

PRIJEPODNE (Hotel Lacroma, kongresna dvorana)

od 9:00 sati

Akreditacija sudionika (prostor ispred kongresne dvorane)

10:30 sati

Uvodna obraćanja domaćina, organizatora i pokrovitelja

10:45

Svečano otvaranje 34. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a

11:15

Panel-rasprava:  Poslovanje ugostitelja, izazovi danas i sutra

13:00 sati

Pansionski ručak, hotel Argosy

 

POSLIJEPODNE (Hotel Lacroma, kongresna dvorana)

15:00 sati

Svečana dodjela priznanja ugostiteljima

od 15:30 sati

Panel-rasprava:  Identitet hrvatske gastronomije

od 19:00 sati

Pansionska večer, hotel Argosy

od 21:30 sati

Druženje ugostitelja uz nastup Jelene Rozge, Hotel Lacroma

 

Utorak, 29. studenog 2022.

12:00 sati

Posjet prvom hrvatskom muzeju vinogradarstva i vinarstva u Putnikoviću. Ugostiteljsko druženje. Osiguran ručak za sudionike Kongresa, kušanje vina. Vinarija Matuško. Pelješac, mjesto Potomje. Potrebna prijava. 

 

*ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE PROGRAMA

CIJENE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Specifikacija pojedinih usluga:

 • Noćenje na bazi polupansiona u dvokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 350,00 HRK (46,45 EUR)
 • Noćenje na bazi polupansiona u jednokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 600,00 HRK (79,69 EUR)
 • Nadoplata za pansionski ručak: 70,00 HRK po osobi (9,29 EUR)
 • Open bar - nadoplata za 28. studenoga navečer 180,00 HRK (23,89 EUR)
 • Svi porezi uključeni su u cijenu. Navedene cijene uključuju PDV
 • Besplatna Wi-Fi veza u hotelima. Besplatno korištenje bazena, fitness centra i Spa zone
 • 1 EUR = 7,53450 HRK

Mjesto održavanja Kongresa je Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4* i Valamar Argosy Hotel 4*.

Više informacija o hotelu možete pronaći na:  https://www.valamar.com/hr/

Rezervaciju smještaja moguće je izvršiti putem obrasca koji se nalazi na dnu ove stranice. Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za rezervaciju smještaja je do 21. studenoga 2022., dok je istu moguće otkazati do 3 dana prije dolaska. 

Sve upite vezane za Kongres možete uputiti na: 01/4806 631 ili na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pozivamo vas da se i ove godine odazovete i prisustvujete u što većem broju.

Rezervacijski formular_34 Kongres.docx

Zaključci sa 25. susret ribara HOK-a u Bolu, na Braču

Jubilarni, 25. Susret ribara Hrvatske obrtničke komore, koji se održao od 7. do 9. listopada u Bolu na Braču, privukao je gotovo 200 sudionika. Kroz stručna izlaganja, panele i raspravu ribarske struke, predstavnici resornih ministarstava i ostalih nadležnih institucija razmotrili su brojne teme i aktualne probleme vezane za obavljanje ribarske djelatnosti.

Najveće godišnje okupljanje ribarske struke, u organizaciji Čeha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, otvorio je izaslanik ministarstva poljoprivrede, državni tajnik Šime Mršić. “Svjesni smo problem u hrvatskom ribarstvu te nastojimo pronaći adekvatne financijske potpore kako bi se ublažili negativni učinci na poslovanje ribara, a sve u cilju osiguranja likvidnosti i daljnjeg očuvanja radnih mjesta”, rekao je državni tajnik Mršić.

Tijekom dva dana i kroz tri panel rasprave sudionici su, od predstavnika resornih ministarstava te stručnjaci iz ovog područja, imali prilike čuti kakvo je aktualno stanje u ribarskom sektoru te što se očekuje u Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2021.-2027. Okupljeni ribari postavili su brojna pitanja o svim problemima i izazovima s kojima se susreću u svome poslovanju.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec poručio je kako će HOK i Čeh za ribarstvo i akvakulturu svojim ustrajnim angažmanom i snažnim zastupanjem interesa ribara nastaviti, kroz dijalog s državnim tijelima, ukazivati ​​na nužnost donošenja odluka kojima se štite ribari i njihove obitelji. “Pokucat ćemo na svaka vrata da se čuje glas ribara”, naglasio je predsjednik HOK-a.

Cilj ovog susreta jest pomoći ribarima da savladaju prepreke na koje nailaze, pružiti im podršku te konkretnim prijedlozima utjecati na politike koje se odnose na njihovo poslovanje, stoga su na kraju 25. Susreta ribara usvojeni sljedeći Zaključci o realizaciji kojih će Čeh za ribarstvo i akvakulturu HOK. . . . . -a raditi do sljedećeg Susreta:

 1. Tražimo od Vlade Republike Hrvatske osiguravanje nesmetane opskrbe plavog dizela u ribarstvu, 
 2.  Zahtijevamo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do kraja godine smanjenje obveza i troškova ribarskih plovila, kao i da za stručne radnike koji ne čine dio posade s obvezama sigurnosti plovidbe posjedovanje pomorske knjižice,
 3.  Tražimo žurnu isplatu potpora i nove mjere kompenzacije,
 4.  Tražimo u Zakonu o morskom ribarstvu uvrštavanje odredbi koje imaju za cilj smanjiti nelojalnu konkurenciju profesionalnim ribarima (športski i rekreacijski ribolov).

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije