Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola

 Od 5. siječnja 2022. dostupna je nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola kojom se poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama) omogućava da elektroničkim putem dostavljaju dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te preuzimaju zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku (e-Zapisnik). 

E-Kontrola nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavljanje svih vrsta prijava za vođenje matične evidencije HZMO-a. Uključuje dostavu e-dokumentacije u postupku kontrole, i to:

• rekapitulaciju

• popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i drugu potrebnu dokumentaciju

• zapisnik o kontroli

Usluzi e-kontrola možete pristupiti putem poveznice https://lana.mirovinsko.hr/. Novu e-Uslugu mogu na jednostavan način koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave Lana (https://lana.mirovinsko.hr/), bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a. Korisnici se mogu registrirati zasebno za svaku pojedinu uslugu (e-prijave, eMPP-1, e-Kontrola) ili objedinjeno za sve usluge. Detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici https://lana.mirovinsko.hr/upute/html. Uvođenjem nove elektroničke usluge e-Kontrola, HZMO dodatno unaprjeđuje svoje digitalno poslovanje i zajedno s već postojećim e-Uslugama pridonosi, osim jednostavnijeg i jeftinijeg poslovanja, i bržem ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

HOK Obrtnik plus

 

Što je projekt HOK Obrtnik plus?

HOK Obrtnik plus je projekt pogodnosti kojim Hrvatska obrtnička komora (HOK) nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, i to osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značajne uštede u poslovanju.
Namjera je u projekt HOK Obrtnik plus uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora, bitne članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

Kome je namijenjen projekt HOK Obrtnik plus?

Projekt HOK Obrtnik plus namijenjen je svim obveznim i dobrovoljnim članovima Hrvatske obrtničke komore.

Kako mogu postati dobrovoljni član HOK-a?

Uz uredno podmiren komorski doprinos, kao član HOK-a imate automatsko pravo korištenja svih pogodnosti dogovorenih u okviru projekta HOK Obrtnik plus, i to izravnim kontaktiranjem partnerskih poduzeća čije kontakte možete pronaći na našoj web stranici

Moram li se negdje učlaniti i zatražiti člansku iskaznicu kako bih koristio/la pogodnosti?

Samim time što ste član/ica HOK-a, imate automatsko pravo korištenja svih pogodnosti koje je HOK dogovorio s partnerima, stoga ne postoji dodatno učlanjenje kao niti HOK Obrtnik plus članska iskaznica, odnosno korištenje svih pogodnosti za Vas je u potpunosti besplatno. 

Moram li platiti posebnu članarinu za HOK Obrtnik plus?

Ne postoji posebna/dodatna članarina koja uvjetuje mogućnost korištenja pogodnosti dogovorenih kod partnera. Jedini uvjet jest članstvo u HOK-u te uredno podmiren komorski doprinos. 

Koristim određenu pogodnost – možete li provjeriti stanje mog ugovora?

Zbog tajnosti podataka, HOK nema uvid u pojedinačne ugovore koje članovi HOK-a potpisuju s pojedinim partnerima (npr. Ugovor za opskrbu električnom energijom) te stoga ne može provjeriti stanje Vašeg privatnog ugovora. Za sva pitanja takve vrste molimo kontaktirati partnersko poduzeće koje će uvidom u Vaš ugovor dati sve pravovaljane informacije. 

Zašto neke informacije nisu javno objavljene?

Sukladno ugovornim obvezama, HOK je obvezan poštivati klauzule o povjerljivosti.

Imam određeni prijedlog - kome ga dostaviti?

Sve prijedloge možete dostaviti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kome se mogu javiti ako na web stranici ne nalazim željenu informaciju?

Kontaktirati nas možete na:

 •  email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 •  Telefoni: 01 4806 62301 4806 666

OBAVIJEST o radu sa strankama u uvjetima provedbe mjera sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite RH Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) uveo je obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde koja se primjenjuje i na sve osobe koje dolaze u Obrtničku komoru Zadarske županije, počevši od 16. studenoga 2021. godine.
Stoga Vas molimo da djelatniku prilikom ulaska predočite EU digitalnu potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju. Umjesto EU digitalne COVID potvrde može se prihvatiti i drugi dokaz koji je izričito propisan Odlukom Stožera.
Bez odgovarajuće potvrde nećete smjeti ući i boraviti u prostorima Komore.
Prilikom boravka u prostorima Komore dužni ste se pridržavati i svih ostalih mjera strogog fizičkog distanciranja i drugih propisanih protuepidemijskih mjera, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH.
Molimo Vas za razumijevanje i poštivanje pravila:
► u cilju sprečavanja okupljana molimo ulaziti jedan po jedan, odnosno pričekati pred ulazom u Komoru
► kod svakog ulaska obvezna je dezinfekcija
► obavezno je nošenje zaštitne maske ili maske za lice
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.
Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.
 
Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.
 
Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.
 
Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.
 
Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.
 
Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.
 
Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z.
 
Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.
 
Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak.
 
Svi obrasci biti će objavljeni na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/obrasci-za-poslovanje-obrta.
 
Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.
 
 U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. g. (Narodne novine 127/2021).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2022. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2021. godine, koja iznosi 9.537,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.

Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2022.pdf

Strože epidemiološke mjere - Stožer civilne zaštite RH donio novu Odluku

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, Stožer civilne zaštite RH donio je novu Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Ovom Odlukom propisane su sljedeće mjere:

 • na javnom događanju na otvorenom prostoru može prisustvovati 100 osoba, osim ako se radi o događanju na kojemu sudjeluju osobe s EU digitalnom COVID potvrdom
 • na javnom događanju u zatvorenom prostoru može prisustvovati 50 osoba, osim ako se radi o događanju na kojem sudjeluju osobe s EU digitalnom COVID potvrdom
 • sva javna događanja moraju završiti do 24 sata, osim kino projekcija koje su započele u 23 sata te svadbene svečanosti na kojima svi prisutni posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu
 • svadbe na kojima gosti imaju EU digitalnu COVID potvrdu moći će potrajati i nakon ponoći, najkasnije do dva ujutro
 • konferencije i kongresi mogu se održavati samo uz EU digitalne potvrde i uz korištenje medicinskih maski ili maski za lice te pridržavanje svih epidemioloških mjera

Odluka je stupila na snagu 6. studenoga 2021., a nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. studenoga 2021.

Odluku možete pronaći na dnu ove stranice.

 
 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).

II. Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  -  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti: C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te  J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),

-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,

-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju                 

   vodi Porezna uprava,

-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem  

   razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama)    

   još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u 

   prethodnom razdoblju.

III. Namjena, iznosi i intenzitet potpora

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:

1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru za  aktivnosti koje se odnose na:

 1.  Uvođenje novih i /ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologija i organizacija)
 2.  Nabava strojeva i alata (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, alati i mjerni instrumenti)
 3.  Nabava industrijskog znanja (know-how) te računalnog programa neophodnog za unaprijeđenje kvalitete u proizvodnom procesu,
 4.  Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija e) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
 5.  Marketinške aktivnosti- nastup na sajmovima, dizajn proizvoda, brendiranje.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna za aktivnosti 1a i 1b, te najviše do 20.000,00 kuna po aktivnostima 1c, 1d,1e i 1f.

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora za  aktivnosti koje se odnose na:
   a) Nabava alata, računalne opreme i računalnih programa neophodnih za poslovanje,
   b) Izdaci za licence,
   c) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Nabava alata i opreme za razvoj novog inovativnog proizvoda ili usluge,
 2. Troškovi ulaganja u probnu proizvodnju,
 3. Troškovi vanjskih usluga za dovršetak inovacije,
 4. Zaštita intelektualnog vlasništva,
 5. Marketinške aktivnosti za promociju novog inovativnog proizvoda ili usluge.

Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

4) Podrška izvoznom poslovanju za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju inozemnih tržišta,
 2. Sudjelovanje na inozemnim sajmovima i manifestacijama ( kotizacija, zakup, uređenje i opremanje prostora, trošak prijevoza i smještaja) ,
 3. Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo inozemno tržište.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 25.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za aktivnosti koje se odnose na:

 1. Zamjena primarnog energenta za grijanje (lož ulje i dizel gorivo) s okolišno prihvatljivim energentom (prirodni plin ili ukapljeni naftni plin),
 2. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada,
 3. Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001
 4. Nabava toplinskih sunčevih kolektora za proizvodnju toplinske energije-sanitarna i/ili tehnološka voda te grijanje i hlađenje prostora.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

6)Poticanje poduzetnika početnika

Opis aktivnosti:Cilj ove mjere je poticanje poduzetnika početnika na uključivanje u poduzetništvo radi stavaranja novih poduzetničkih generacija i poticanja poduzetničkih aktivnosti, te jačanja njihove pozicije na tržištu, a provodi se dodjelom bespovratnih financijskih sredstava (potpora) poduzetnicima početnicima (poduzetnici koji su otvorili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva) za projekte i aktivnosti koji se odnose na:

 1. Nabava strojeva i alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti (računalni i drugi programi),
 2. Prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
 3. Poduzetničko obrazovanje i stručno osposobljavanje,
 4. Marketinške aktivnosti-izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala.

Uvjeti financiranja:do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kn po svakoj ponaosob.

 Prihvatljivi troškovi su troškovi koji se isključivo odnose na aktivnosti koje su definirane ovim Javnim pozivom  kao prihvatljive aktivnosti za koje će se odobravati potpore.

Neprihvatljivi troškovi: Porez na dodanu vrijednost (kod obveznika PDV-a), nabava i najam vozila, popravak strojeva, opreme i alata, carinske i ostale pristojbe, razne bankovne i slične naknade, troškovi osoblja, potrošni materijal, nabava sirovina i repromaterijala, troškovi izgradnje i dogradnje poslovnog prostora, troškovi kupnje i najma poslovnog prostora ili zemljišta, režijski  troškovi i  troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada.

Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja od dana završetka Javnog poziva za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkuretnosti i  održivog poslovanja u  2020. godini (14. listopada 2020. godine), te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2021. godini.

U Proračunu Grada Zadra za 2021. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna.

Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 55.000,00 kuna godišnje.

 IV: POSTUPAK DODJELE POTPORA

 Potpore se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora koji se objavljuje u jednim dnevnim novinama i na web stranici Grada Zadra.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 6. prosinca  2021.god.                            

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koje će izraditi Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka i uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

V. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE I PODNOŠENJE PRIJAVA

 Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu», uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

 1. Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva i zadruge, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu dok je za zadruge potrebno priložiti popis osnivača zadruge,
 2. Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 4. Potvrdu Grada Zadra o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 5. Preslika Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za prethodnu kalendarsku godinu za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dobit, odnosno Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu godinu potvrđen od FINA-e uz koji je potrebno priložiti i pregled primitaka i izdataka za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dohodak (Napomena: tj.na poduzetnike koji su ostvarili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva)
 6. Preslika JOPPD obrasca, stranice A i B, za mjesec prije predaje zahtjeva i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju,
 7. BON-2 ili SOL-2 obrazac ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 8. Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore- državne- županijske- gradske),
 9. Izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima,
 10. Preslike računa, ponuda, predračuna ili ugovora iz tekuće godine za sufinanciranje traženih troškova aktivnosti kao i dokaz o njihovom plaćanju,
 11. Poslovni plan ili investicijska studija za predmetno ulaganje (ako je izrađen/a).

      Napomena: nije obvezno niti je uvjet za dodjelu sredstava

 1. Preslika rješenja tj. potvrde o tome je li podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore obveznik PDV-a ili nije,
 2. Za podršku razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga potrebna je slijedeća dodatna dokumentacija: dokaz o dodijeljenoj zaštiti industrijskog vlasništva (dodijeljena isprava za patent, industrijski dizajn, žig), ugovor o pravu na korištenje inovativnog proizvoda ili usluge između vlasnika patenta i tražitelja potpore, ako nije ista osoba.

Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja.

Podnositelj više prijava istovjetnu dokumentaciju prilaže samo uz jednu prijavu, a u ostalima navodi uz koju je prijavu predana dokumentacija. Svaka prijava treba biti predana u zasebnoj omotnici.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom i nepotpune prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstava potpore veći od raspoloživih sredstva, prednost imaju prijave koje su ranije zaprimljene.

Datum zaprimanja smatra se datum na omotnici u kojoj je poslana prijava, za prijave poslane poštom, odnosno datum zaprimanja u pisarnici Grada Zadra, za prijave predane osobno.

U slučaju istodobnog zaprimanja prijava, prednost imaju tražitelji potpore koji imaju veći broj zaposlenika.

 VI. NAČIN DODJELE POTPORA

 Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka  razmatra pristigle prijave i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpora, a sve sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Na temelju prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, iznosu i namjeni potpora.

Po donošenju odluke o dodjeli potpora, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavještava podnositelje prijava o iznosu odobrenih potpora i o načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.

Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena potpora.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore.

Korisnik potpore dužan je Gradu Zadru omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka i to na uzorku od minimalno 10 % odobrenih korisnika potpore.

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti u Proračun Grada Zadra i biti će isključeni iz budućih dodjela potpora Grada Zadra.

Namjenski utrošak sredstava dokazuje se računima i izvodima s bankovnog žiro računa. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava kao i što nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju. 

   VII. INFORMACIJE

 Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili  023/208-087.

 Zadar, 9. studenog  2021. godine

Vezani dokumenti

PMG-1 zahtjev.doc

PMG-2- zahtjev.doc

PMG-3-Zahtjev.doc

PMG-4 zahtjev.doc

PMG-5-zahtjev.doc

PMG-6 zahtjev.doc

33. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore

Pozivamo vas na 33. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK), koji će se održati od 14. do 16. studenoga 2021. godine u Šibeniku, u hotelu „Ivan", u turističkom naselju Solaris.

Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a pokrovitelji su Ministarstvo turizma i sport te Hrvatska turistička zajednica.

Na Kongresu se predviđa sudjelovanje brojnih ugostitelja iz Hrvatske i inozemstva, predstavnika resornih ministarstava, saborskih zastupnika, županijskih čelnika, predstavnika komorskog sustava te drugih uglednih gostiju.

Sudionike očekuju zanimljiva izlaganja i rasprave predstavnika institucija i stručnjaka iz područja ugostiteljstva te komercijalne prezentacije i promocije. Kongres je ujedno prilika za razmjenu iskustva među brojnim ugostiteljima iz cijele zemlje. 

Prvog radnog dana Kongresa održat će se dvije panel rasprave na kojima će ključni dionici raspravljati o važnim temama za struku. Prvi panel bavit će se gorućim problemima sektora s naglaskom na poslovanje u pandemiji koronavirusa (COVID-19), dok će drugi panel obrađivati važnost gastronomije kao pokretača domaće proizvodnje i promotora destinacije.

Drugog radnog dana Kongresa održat će se niz zanimljivih prezentacija i radionica, pa će sudionici imati priliku informirati se o stvarnim mogućnostima financiranja ugostiteljskog sektora, ulozi koktela u HoReCa industriji i koje su novosti u svijetu piva.

Uz radni dio kao temelj Kongresa, planiraju se popratna događanja koja će posjetiteljima približiti ugostiteljsku i turističku ponudu domaćina, kao i proizvođača iz ostalih dijelova Hrvatske.

Organizacijom Kongresa na suvremen i atraktivan način želi se prije svega promovirati struka. Na Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika pozivaju se ugostitelji, turistički djelatnici, predstavnici institucija, stručnjaci iz područja, kao i ostali zainteresirani.

Kongres će se održati u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, a sudjelovanje će biti moguće isključivo uz posjedovanje COVID potvrde.

CIJENE HOTELSKOG SMJEŠTAJA – REZERVACIJA

Specifikacije pojedinih usluga:

 • Noćenje s doručkom u dvokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 365,00 kn
 • Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi, cijena po osobi iznosi 656,00 kn
 • Nadoplata za pansionski obrok i to: buffet ručak 150,00 kn, buffet večera 150,00 kn po osobi.
 • Boravišna pristojba iznosi 11,00 kn po osobi.
 • Navedene cijene uključuju PDV

Sve vezano uz rezervaciju smještaja, akreditacije, uplate, dostavljat ćete isključivo putem elektroničkog rezervacijskog formulara, koji se popunjava na sljedećoj adresi: Kongres ugostitelja 14-16.11.2021.

Više informacija o hotelu možete pronaći na amadriapark.com

Sve upite vezane uz Kongres možete uputiti na kontakt:

Telefon : 01/4806 631; 01/4806 666 – centrala

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pozivamo Vas i ove godine da se odazovete u što većem broju!

Program Kongresa bit će dostupan uskoro.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije