Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Program KREDITOM DO USPJEHA - subvencioniranje kamata na kredite u Zadarskoj županiji

Zadarska županija objavila je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji
Objavljeno:  23. svibnja 2023. godine.

1) Krediti se odobravaju za sljedeće namjene:
        - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
        - kupnju nove opreme ili novog dijela opreme.

2) Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

3) Visina kredita može biti od 30.000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku), 

4) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti) od iznosa ukupno odobrenog kredita.

5) Rok otplate kredita može biti do 10 godina.

6) Poček na otplatu kredita je do dvije (2) godine, a uključen je u rok otplate. 
 
Pravo na podnošenje prijava su poslovni subjekti privatnog sektora (d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i profitne ustanove) koji ispunjaju uvjete Programa KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije