Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Zaključci sa 25. susret ribara HOK-a u Bolu, na Braču

Jubilarni, 25. Susret ribara Hrvatske obrtničke komore, koji se održao od 7. do 9. listopada u Bolu na Braču, privukao je gotovo 200 sudionika. Kroz stručna izlaganja, panele i raspravu ribarske struke, predstavnici resornih ministarstava i ostalih nadležnih institucija razmotrili su brojne teme i aktualne probleme vezane za obavljanje ribarske djelatnosti.

Najveće godišnje okupljanje ribarske struke, u organizaciji Čeha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, otvorio je izaslanik ministarstva poljoprivrede, državni tajnik Šime Mršić. “Svjesni smo problem u hrvatskom ribarstvu te nastojimo pronaći adekvatne financijske potpore kako bi se ublažili negativni učinci na poslovanje ribara, a sve u cilju osiguranja likvidnosti i daljnjeg očuvanja radnih mjesta”, rekao je državni tajnik Mršić.

Tijekom dva dana i kroz tri panel rasprave sudionici su, od predstavnika resornih ministarstava te stručnjaci iz ovog područja, imali prilike čuti kakvo je aktualno stanje u ribarskom sektoru te što se očekuje u Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2021.-2027. Okupljeni ribari postavili su brojna pitanja o svim problemima i izazovima s kojima se susreću u svome poslovanju.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec poručio je kako će HOK i Čeh za ribarstvo i akvakulturu svojim ustrajnim angažmanom i snažnim zastupanjem interesa ribara nastaviti, kroz dijalog s državnim tijelima, ukazivati ​​na nužnost donošenja odluka kojima se štite ribari i njihove obitelji. “Pokucat ćemo na svaka vrata da se čuje glas ribara”, naglasio je predsjednik HOK-a.

Cilj ovog susreta jest pomoći ribarima da savladaju prepreke na koje nailaze, pružiti im podršku te konkretnim prijedlozima utjecati na politike koje se odnose na njihovo poslovanje, stoga su na kraju 25. Susreta ribara usvojeni sljedeći Zaključci o realizaciji kojih će Čeh za ribarstvo i akvakulturu HOK. . . . . -a raditi do sljedećeg Susreta:

  1. Tražimo od Vlade Republike Hrvatske osiguravanje nesmetane opskrbe plavog dizela u ribarstvu, 
  2.  Zahtijevamo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture do kraja godine smanjenje obveza i troškova ribarskih plovila, kao i da za stručne radnike koji ne čine dio posade s obvezama sigurnosti plovidbe posjedovanje pomorske knjižice,
  3.  Tražimo žurnu isplatu potpora i nove mjere kompenzacije,
  4.  Tražimo u Zakonu o morskom ribarstvu uvrštavanje odredbi koje imaju za cilj smanjiti nelojalnu konkurenciju profesionalnim ribarima (športski i rekreacijski ribolov).

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije