Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

NN 167/0379/0780/11125/11141/13

 Ovaj Zakon uređuje:

 1. autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja,
 2. srodna prava:
  a) prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,
  b) prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,
  c) prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima,
  d) prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,
  e) prava nakladnika na njihovim izdanjima,
  f) prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka,
 3. ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava,
 4. zaštitu autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede,
 5. područje primjene Zakona.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije