Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

STRUKTURA MAJSTORSKIH ISPITA

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:
1. Izrada praktične zadaće i /ili radne probe
2. Provjera teoretskih znanja iz struke
3. Provjera znanja iz područja gospodarstva i pravnih propisa
4. Provjera osnovnih znanja za poduku naučnika (radna pedagogija – test i praktični dio).

• Majstorski ispit polaže se pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

• Program majstorskog ispita odlukom donosi ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore.

• Postupak i način polaganja majstorskog ispita propisuje pravilnikom ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore.

• Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od najmanje pet članova. U komisiji moraju biti zastupljeni majstori obrta za koji se polaže majstorski ispit.

• Nakon uspješno položenoga majstorskog ispita majstoru se izdaje diploma o majstorskom zvanju.

• Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o polaganju majstorskih ispita.

• Sadržaj i oblik diplome iz stavka 5. ovoga članka propisuje pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za obrt.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije