Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

ROKOVI ZA MAJSTORSKI ISPIT

ROKOVI ZA MAJSTORSKI ISPIT U OBRTNIČKOJ KOMORI ZADARSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI:

1. proljetni rok ….. 28.03. - 08.05.2022. PRIJAVE DO …….… 11.02.2022.

2. zimski rok .…. 07.11. - 18.12.2022. PRIJAVE DO ...…… 23.09.2022.
 
*dodatni rok: održat će se ukoliko bude prijavljeno najmanje tri (3) kandidata u istom zanimanju

3. dodatni rok… 29.08.-09.10.2022. PRIJAVE DO…………15.07.2022.
_____________________________________________________________________________________________________________
 
ROKOVI ZA MAJSTORSKI ISPIT U OBRTNIČKOJ KOMORI ZADARSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI:
 
1. proljetni rok ….. 27.03. - 07.05.2023. PRIJAVE DO …….… 10.02.2023.

2. zimski rok .…. 06.11. - 17.12.2023. PRIJAVE DO ...…… 22.09.2023.
 
*dodatni rok: održat će se ukoliko bude prijavljeno najmanje tri (3) kandidata u istom zanimanju

3. dodatni rok… 28.08.-08.10.2023. PRIJAVE DO…………15.07.2023.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije