Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Radni odnosi

Sklapanje ugovora o radu

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu u pravilu na neodređeno vrijeme.

Radni odnos može biti iznimno zasnovati ugovorom o radu na određeno vrijeme, a onda je zaustavljen i utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršavanjem određenog posla ili sljedećim određenim događajima.

Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji je objavio prirodu i vrstu rada te ovlašćen poslodavca ima obilježavanje posla koji želi zasnivati ​​radni odnos, s tim što se mora s radnikom sklopiti ugovor o radu, osim ako poslodavac ne pokazuje suprotno.

Ugovor o radu sastavi se u pisanom obliku, a ako nije sklopljen u pisanom obliku prije početka rada poslodavac mora uručiti radnike pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. U protivnom smatra da je poslodavac s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, osim ako u roku od godinu dana poslodavac ne pokazuje suprotno.


Ugovor o radu mora sadržavati podatke o:

  1. strankama koje žive u njima, ili sjedi;
  2. mjesto rada, ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, tada se napominje da radi o različitim mjestima;
  3. nazivu, naravi ili vrste rada na kojima se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova;
  4. danu otpočinjanja rada;
  5. očekivano traženje ugovora o radu, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme;
  6. trajanju placnog godišnjeg odmora na kojem radnik ima pravo, u slučaju kada takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu, odnosno izdavanja potvrde, a posebna određenja trajanja tog odmora;
  7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, u slučaju kad takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu, odnosno izdavanja potvrde, određenja određivanja otkazanih rokova;
  8. osnovne plaći, dodaci na plaću te razdaljine isplate primanja na koja radnik ima pravo;
  9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Ugovor o radu možete koristiti podatke iz točki 6., 7., 8. i 9. mogu se uputiti u odgovarajuće zakone, u druge propise, u kolektivne ugovore ili u pravilnike o radu koji unose pitanja.

Ugovor o radu ne može se složiti s osobama mlađe od petnaest godina, osim ako ta osoba nema odobrenje inspektora rada izdano je za prijavu zakonskog predstavnika i u području snimanja filmova, pripreme i izvoza umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela, na način, u opsegu i na poslu koji ne ugrožavaju njezino zdravlje, ćudorednost, školovanje ili razvoj.

Malodobne osobe starije od petogodišnjeg mogu ugovoriti ugovor o radu ovlaštenja zakonskog zastupnika te osobe u pisanom obliku, ili na osnovu pismenog ovlaštenja skrbnika, koji trebaju dobiti odobrenje tijela nadležnih za poslove socijalne skrbi. malodobne osobe ne smiju se zaposliti na poslovima koji ne ugrožavaju njezino zdravlje, ćudorednost, školovanje ili razvoj koji utvrđuju ministarstvo nadležan za rad.

Prilični ugovor o radu radnika obvezan je obavijestiti poslodavce o bolestima ili drugim okruženjima koji onemogućavaju u izvršavanju obveza iz ugovora o radu ili ugrožavanju života ili zdravlja ljudi koji su u izvršavanju ugovora o radu radnika dolaze u obzir. Poslodavac može o svom trošku uputiti radnike na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje određenih poslova.


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Poslodavac je dužan iskoristiti radnike, u skladu s mogućnostima i koristiti rad školovanja, obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, radnik je dužan, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebnim radom, školovati se, obrazovati, osposobiti i usavršavati za rad.


Pripravnik

Spremnik je osoba koja se prvi put zaposlila u zanimanju za koje se školovala i koja se osposobila za samostalan rad u zanimanju za koje je školovala odgovarajuće pravilnike o radu ili ugovoru o radu. S pripremnikom se može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme. Pripremni staž traje najviše dana, ako zakon nije drugačije propisano. Ako je propisano pripremanje nakon pripremnog staža polaže stručni ispit.


Volonterski rad

Volonterski rad je radnik bez zasnivanja radnog odnosa potreban za polaganje stručnog ispita ili potrebno radno iskustvo, kao uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja. Odnosi poslodavca i te osobe urežu se ugovorom o volonterskom radu u pisanom obliku.

ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA

Poslodavac se ne smije od radnika tražiti podatke koji nisu bili u neposrednoj svezi s radnim odnosom, a ako traže radnik na njih ne moraju odgovoriti. Osobne podatke potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i svezi s radnim odnosom poslodavaca obvezno su brižno čuvani kao tajnu, kao zaštita privatnosti i dostojanstvenih radnika. Poslodavac mora osigurati uvjete rada u očuvanju života i zdravlja radnika.

ZAKON O RADU

'Narodne novine', br. 93/14127/17

Na snazi ​​i primjenjujem se od 8. kolovoza 2014.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije