Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

PRIJAVA MAJSTORSKIH ISPITA

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1.    Prijavnicu za ispit (prijavnica ili u Komori)
2.    Svjedodžba o pomočničkom  i svjedodžba o završnom ispitu,
3.    Radnu knjižicu ili potvrda o radnom iskustvu Zavoda za mirovinsko
       osiguranje

4.    Rodni list
5.    Domovnica
6.    Obrtnica (ukoliko je kandidat za polaganje obrta vlasnik obrta)
7.    Dokaz o radnom iskustvu (UGOVOR O RADU ILI POTVRDU* POSLODAVCA
                          O RADNOM ISKUSTVU U ZANIMANJU ZA KOJI SE POLAŽE ISPIT
                          OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA)
                          *obrazac za potvrdu se može dobiti u Komori
8.    Uvjerenje o položenom ispitu za rad na siguran način ili zaštitu na radu

VAŽNO: Svi dokumenti trebaju biti originali (na uvid) ili ovjereni preslici!

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije