Sama odjava obrta se odrađuje pri nadležnom županijskom uredu državne uprave. Obrtniku se na temelju podnesenog zahtjeva za odjavu obrta, uz koju se prilaže obrtnica, potvrda o uplati upravne pristojbe od 100 kuna te 70 kuna državnih biljega izdaje rješenje kojim se utvrđuje prestanak obrta.
Po pravomoćnosti rješenja briše se obrt iz obrtnog registra.

No prilikom samog zatvaranja obrta treba voditi računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga pod čime se misli na zaključivanja knjiga na temelju kojih će se obračunati dužan porez na dohodak/dobit, te obračunati PDV.

Obveze obrtnika koji zatvara obrt detaljnije su uređene propisima o porezu na dohodak, kao i propisima o porezu na dodanu vrijednost. Iz ovih propisa proizlazi da treba zaključiti sve poslovne knjige do dana poslovanja obrta, radi utvrđivanja poreznih obveza.

Kod toga je najvažnije pravilno zaključiti knjigu primitaka i izdataka sukladno čl.13. Pravilnika o porezu na dohodak i utvrditi dohodak na način da, u knjizi primitaka i izdataka, osim ostvarenih poslovnih primitaka i izdataka u razdoblju do zatvaranja obrta, na strani poslovnih primitaka treba iskazati i sljedeće: usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine; usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog, te nenaplaćene tražbine od kupaca, a na strani izdataka: knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine prema popisu, te imovine u trenutku zatvaranja; neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću, te druge izdatke u svezi s zatvaranjem obrta.

Kod obveza PDV-a, potrebno je obračunati ovaj porez na sve izdane račune bez obzira da li su naplaćeni, kao i na vrijednost imovine-dobara koji preostaju i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je korišten pretporez pri nabavi. Kod toga se priznaje kao pretporez na sve ulazne račune nabave robe bez obzira da li su ti računi i plaćeni ili nisu. Utvrđeni porez treba iskazati na obrascu PDV-a za odnosno razdoblje, dok u roku od tri mjeseca treba predati i konačni obračun ovog poreza.

Godišnja porezna prijava na dohodak predaje se do kraja veljače slijedeće godine. Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine, a poslovne knjige i ostalu dokumentaciju najmanje do nastupa apsolutnog roka zastare prava na utvrđivanje poreznih obveza tj. šest godina računajući od isteka godine u kojoj su utvrđene porezne obveze.

Odjava vlasnika obrta i obrta mora se obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO. Zatvaranjem obrta ne prestaju obveze nastalog duga za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do dana zatvaranja obrta te se radni staž ne upisuje u radnu knjižicu do konačnog podmirenja duga.

Obavijesti

obrtnikplus 208x328

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top