UVJETI ZA PRIJAVU

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

  • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Priznavanje određenih prava

1) Prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit priznaju se i osobama koje na dan primjene Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93.) imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit.

(2) Priznavanjem prava sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ne daje se i pravo na isticanje majstorskog naslova.

(3) Ministar nadležan za obrt, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i nadležnog tijela čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti, u spornim slučajevima određuje koje je to odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka.

PRIJAVA  MAJSTORSKIH  ISPITA

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1.    Prijavnicu za ispit ( prijavnica ili u Komori )
2.    Svjedodžba o pomočničkom  i svjedodžba o završnom ispitu,
3.    Radnu knjižicu ili potvrda o radnom iskustvu Zavoda za mirovinsko
       osiguranje

4.    Rodni list
5.    Domovnica
6.    Obrtnica ( ukoliko je kandidat za polaganje obrta vlasnik obrta)
7.    Dokaz o radnom iskustvu ( UGOVOR O RADU ILI POTVRDU* POSLODAVCA
                          O RADNOM ISKUSTVU U ZANIMANJU ZA KOJI SE POLAŽE ISPIT
                          OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA )
                          *obrazac za potvrdu se može dobiti u Komori
8.    Uvjerenje o položenom ispitu za rad na siguran način ili zaštitu na radu

VAŽNO: Svi dokumenti trebaju biti originali ( na uvid) ili ovjereni preslici!

 

ROKOVI ZA MAJSTORSKI ISPIT U OBRTNIČKOJ KOMORI  ZADARSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI:

1. proljetni rok …..29.03.-09.05.2021.    PRIJAVE DO …….…  12.02.2021.

2. zimski   rok .….08.11.-19.12.2021.     PRIJAVE DO ...……   24.09.2021.
 
*dodatni rok: održat će se ukoliko bude prijavjeno najmanje tri (3) kandidata u istom zanimanju

3.  dodatni  rok… 30.08.-10.10.2021.      PRIJAVE DO…………16.07.2021.

 


STRUKTURA MAJSTORSKIH ISPITA


Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:
1. Izrada praktične zadaće i /ili radne probe
2. Provjera teoretskih znanja iz struke
3. Provjera znanja iz područja gospodarstva i pravnih propisa
4. Provjera osnovnih znanja za poduku naučnika (radna pedagogija – test i praktični dio).

 

• Majstorski ispit polaže se pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

• Program majstorskog ispita odlukom donosi ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore.

• Postupak i način polaganja majstorskog ispita propisuje pravilnikom ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore.

• Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od najmanje pet članova. U komisiji moraju biti zastupljeni majstori obrta za koji se polaže majstorski ispit.

• Nakon uspješno položenoga majstorskog ispita majstoru se izdaje diploma o majstorskom zvanju.

• Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o polaganju majstorskih ispita.

• Sadržaj i oblik diplome iz stavka 5. ovoga članka propisuje pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za obrt.

 

TROŠKOVI POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA

Ukupni trošak polaganja majstorskog ispita je 3.100,00 kn.

1. Kandidati prijavljeni za polaganje  majstorskog ispita uplaćuju troškove samog ispita u iznosu od 2.600,00 kn, za što je obavezno plaćanje akontacije kod prijave ispita u iznosu od 500,00 kn.
Navedeni iznos akontacije zadržava se na ime administrativnih troškova u slučaju odustajanja od ispita.

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj: 108-OIB
Opis plaćanja: Akontacija za majstorski ispit
                      
Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

2. Kandidatu se omogućuju i: tehničke upute, konzultacije i način provedbe majstorskog ispita  (upoznavanje s ispitnim katalozima, skupne i pojedinačne konzultacije, upute u samostalan rad, samoučenje, upoznavanje sa strukturom i načinom provođenja majstorskog ispita) u  iznosu od 500,00 kn.

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj: 302-OIB
Opis plaćanja: Troškovi konzultacije

 Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

3. Preostali iznos cijene ispita od  2.100,00 kn kandidat uplaćuje pred početak ispita:

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj: 108-OIB
Opis plaćanja: Uplata za majstorski ispit

 Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

 Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

OBRTI-ZANIMANJA ZA KOJA JE POTREBNO PORED OPĆIH UVJETA POLOŽITI I MAJSTORSKI ISPIT :

  1. Alatničar
  2. Autoelektričar
  3. Autolakirer
  4. Autolimar
  5. Automehaničar
  6. Autoserviser
  7. Bravar
  8. Brodski mehaničar
  9. Dimnjačar
10. Elektroinstalater
11. Elektromehaničar
12. Elektroničar - mehaničar
13. Fasader
14. Fotograf
15. Frizer
16. Galanterist
17. Graditelj brodova
18. Graditelj orgulja
19. Glazbalar
20. Instalater grijanja i  klimatizacije
21. Kemijski čistač
22. Klesar
23. Klobučar
24. Kotlar
25. Kovač
26. Kozmetičar
27. Krojač muške odjeće
28. Krojač ženske odjeće
29. Krovopokrivač
30. Krznar
31. Kuhar
32. Limar
33. Ljevač
34. Mehaničar  poljop.  mehanizacije
35. Mesar
36. Mlinar
37. Mljekar
38. Natkonobar
39. Očni optičar
40. Obućar
41. Ortopedski obućar
42. Pećar
43. Pediker
44. Pekar
45. Pismoslikar
46. Plinoinstalater
47. Precizni mehaničar
48. Puškar
49. Slastičar
50. Soboslikar-ličilac
51. Staklar
52. Stolar
53. Strojobravar
54. Tapetar
55. Tesar
56. Tokar
57. Trgovac
58. Urar
59. Vodoinstalater
60. Vodoinstalater,  instalater grijanja i  klimatizacije
61. Zidar
62. Zlatar

Napomena: U Obrtničkoj komori Zadarske županije mogu se polagati majstorski ispiti za
zanimanja koja su tamno označena, a za ostala možete dobiti sve potrebne informacije.

LITERATURA ZA PRIPREMU MAJSTORSKIH ISPITA:
Biblioteka „Majstor“
Naslov                                                          Cijena
Osnove radne pedagogije                        120,00 kn
Osnove gospodarstva                              120,00 kn
Pravo i pravni propisi                               120,00 kn
Katalog ispitnih pitanja  - opći                   60,00 kn
Katalog ispitnih pitanja  - stručni               60,00 kn

Plaćanje:

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj: 507-OIB
Opis plaćanja: Uplata za stručnu literaturu __________
(naziv literature)

 Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

MJESTA I ROKOVI POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA U RH:
https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA / The recognition of a foreign educational qualification

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Upute na mrežnoj stranici: http://pikaso.asoo.hr/

(Mrežna stranica PIKASO je u vlasništvu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a uspostavljena je kao podstranica na glavnoj mrežnoj stranici Agencije www.asoo.hr.)

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova Na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:
https://portor.gov.hr/index.php/ino-kvalifikacije/

 

Obavijesti

hok    PARTNERI 

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top