KOJE UVJETE MORA OSOBA ISPUNJAVATI ZA OTVARANJE VEZANOG OBRTA ?

Pored općih uvjeta osoba mora imati položen majstorski ispit, odgovarajuću stručnu spremu ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti.

 1. MAJSTORSKI ISPIT

UVJETI ZA PRIJAVU:

(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
(4) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(5) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
(6) Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
(7) Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

 PRIJAVA  MAJSTORSKIH  ISPITA
 Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1.    Prijavnicu za ispit ( u Komori )
2.    Svjedodžba o pomočničkom  i svjedodžba o završnom ispitu,
3.    Radnu knjižicu ili potvrda o radnom iskustvu Zavoda za mirovinsko
       osiguranje

4.    Rodni list
5.    Domovnica
6.    Obrtnica ( ukoliko je kandidat za polaganje obrta vlasnik obrta)
7.    Dokaz o radnom iskustvu ( UGOVOR O RADU ILI POTVRDU* POSLODAVCA
                          O RADNOM ISKUSTVU U ZANIMANJU ZA KOJI SE POLAŽE ISPIT
                          OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA )
                          *potvrda se može dobiti u Komori
8.    Uvjerenje o položenom ispitu za rad na siguran način ili zaštitu na radu

VAŽNO: Svi dokumenti trebaju biti originali ( na uvid) ili ovjereni preslici!
                       

Priavnica za                    Zahtjev za oslobodjenje dijela ispita
majstorski ispit

 word icon                                 

VIŠE NA LINKU: Majstorski ispit


                                          
2. OBRTI ZA KOJE JE POTREBNO PORED OPĆIH UVJETA POLOŽITI I ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Polaganju  ispita o stručnoj osposobljenosti mogu pristupiti osobe koje imaju završenu:
            -  najmanje osnovnu školu ( osim za trgovačko poslovanje i trgovačko posovanje i poznavanje  robe)

PRIJAVA   ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI:

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:


1. Prijavnicu za ispit ( u Komori )
2. Svjedodžbu osmog razreda ili svjedodžbu o završnom ispitu
3. Rodni list
4. Domovnica
5. Osobna iskaznica.


VAŽNO: Svi dokumenti trebaju biti originali ( na uvid) ili ovjereni preslici!


Prijavnica za ispit o
stručnoj osposobljenosti

    word icon

VIŠE NA LINKU: Ispit o stručnoj osposobljenosti

Obavijesti

hok    PARTNERI 

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top