U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja. 

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktične nastave i vježbi. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

  • Zakonom o obrtu (NN 143/13)

te u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama navedenog Zakona do stupanja na snagu novih provedbenih propisa

  • Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
  • Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (NN 2/08, 4/08 i 17/10),
  • Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04)

i

  • Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
  • Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09)

te

  • odgovarajućim nastavnim planovima i programima.

Upisi u programe obrtničkih zanimanja

Učenik koji je završio osnovno obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. 

Popis zanimanja

U skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica učenici se školuju za sljedeća zanimanja:

Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i naukovanja.

Prema Zakonu o obrtu stručno-teorijski dio i praktična nastava i vježbe nastavnog plana i programa određenog zanimanja smatra se programom naukovanja.

Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt.

Nagrada za naučnike

Čl. 5 Ugovora o naukovanju propisuje obvezu isplaćivanja mjesečne nagrade naučniku. 

Pomoćnički ispit

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Radna mapa

Radna mapa je obvezni dokument koji vode nastavnik praktič­ne nastave, učenik i majstor – stručni učitelj do kraja naukovanja i koji je uvjet za polaganje pomoćničkog ispita na kraju školovanja.

Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Uloga obrtnika u provedbi strukovne izobrazbe

Poslodavci koji su i majstori - stručni učitelji ili u svojem obrtu imaju zaposlene majstore - stručne učitelje, prijemom naučnika na naukovanje odgajaju svoje buduće djelatnike. Stručno - pedagoški rad s mladim ljudima čini poslodavca, odnosno njegova majstora uglednom osobom u društvu.

Obavijesti

hok    PARTNERI 

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top