Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Kako otvoriti obrt?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odredbe vezane uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje se registrirati, pravna regulativa,...), odnosno da dođete k nama u Komoru po informaciji odnosno savjetu ili nas kontaktirajte . 

Važno: prije registracije obrta provjerite postoje li državne poticajne mjere za otvaranje obrta!

1. KORAK
 • ispuniti prijavu za upis u Obrtni registar te odnijeti u Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije  ( obrasci ) priložiti 2,65 EUR  biljega
 • prikupiti potrebnu dokumentaciju:
  a) preslika osobne iskaznice (ili putovnice)
  b) dokaz o zavšenom obrazovanju , za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti
  c) dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora , ako je potreban za obavljanje obrta (ZK-izvadakvlasnika, ovjereni ugovor o zakupu
  poslovnog prostora)
  d) Poslovni prostor u kojem se obavlja obrt mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo (uporabna dozvola, rješenje o
  izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja)
  e) oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju se zadovoljiti minimalno tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se
  odnose na obavljanje određenih djelatnosti
  f) za zajednički obrt: pisani ugovor o zajedničkom obrtu ovjeren kod javnog bilježnika                          
2. KORAK
 • preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave (za nekoliko dana)
 • izraditi pečat (Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnicu)
  - naziv obrta
  - puna adresa obrta
  - ime vlasnika obrta
  - može još sadržavati logotip i OIB.
 • otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci
  Sa sobom ponijeti:
  - Rješenje o upisu obrta u obrtni registar
  - Pečat
  - Osobna iskaznica
3. KORAK – HZMO, HZZO

- prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

- prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

Obrtnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana od početka ili prestanka obavljanja
djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi
porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu .

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije