Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Inozemne kvalifikacije - priznavanje

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenomu srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja je od 1. rujna 2011. godine u nadleštvu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu Agencija), slijedom stupanja na snagu odredbi čl. 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 45/2011.).

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi se na temelju odredbi Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.).
 
Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Napomena: U skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) priznavanje inozemnih kvalifikacija o stručnom osposobljavanju nije u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  Priznavanje inozemnih stručnih (državnih) ispita za regulirane profesije u nadležnosti je nadležnog ministarstva (ovisno o dotičnoj profesiji), odnosno nadležne komore. (http://sor.mingorp.hr/inokval.htm )

Postupak

  1. Svrha priznavanja
  2. Pokretanje postupka priznavanja
  3. Troškovi postupka priznavanja
Svrha priznavanja (priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije) može biti:

  1. pristup zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, tj. opći pristup tržištu rada
  • ako se za zapošljavanje u određenom zanimanju u Republici Hrvatskoj traži i ispunjavanje dodatnih posebnih uvjeta (npr. kod reguliranih zanimanja) o njima odlučuju nadležna tijela za pojedina zanimanja (ministarstva ili komore)
  1. nastavak obrazovanja
  • postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi vodi Agencija
  • postupak priznavanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja u strukovnim programima vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, u skladu s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 45/2011.). Agencija će na zahtjev srednjoškolske ustanove izdati mišljenje o kvalifikaciji.
 
VAŽNO:
U skladu s odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u postupku priznavanja se ne dodjeljuju hrvatski nazivi zanimanjima stečenima u inozemstvu niti se uspoređuju razine obrazovanja, već se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu općega pristupa tržištu rada ili nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 
Pokretanje postupka priznavanja

Podnošenje zahtjeva za priznavanje:
 
Zahtjeve za priznavanje inozemne kvalifikacije (koji se sastoji od obrasca zahtjeva i pripadajuće dokumentacije) dostavljati isključivo poštom na adresu:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
(za priznavanje strukovne kvalifikacije)
Radnička cesta 37b

10 000 Zagreb

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Troškovi postupka priznavanja

Visina naknade utvrđena je Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (NN 163/03), Tarifa upravnih pristojbi po tarifnom broju 65 i iznosi 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) za svaki zahtjev o priznavanju inozemne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima.
Troškove postupka priznavanja možete uplatiti putem uplatnice ili putem interneta. Kao dokaz uplate, prilikom predavanja zahtjeva, morate priložiti uplatnicu ili ispis o uplati.
U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
 
Uplatitelj: Vidljivo upisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Model:  HR64
Broj računa primatelja: HR1210010051863000160
Uplata: u kvadratić unesite X
Iznos: kn 200,00
Poziv na broj odobrenja: 5002-46173- Vaš OIB broj ili datum rođenja za osobe bez OIB-a (dan, mjesec, godina. Npr. Za osobu rođenu 1. veljače 1985. godine, upišite 01021985)
Opis plaćanja: Za rješenje iz područja prosvjete i športa
 
Uputa za plaćanje troškova iz inozemstva:
BANK NAME: Hrvatska narodna banka
BRANCH ADDRESS: Trg hrvatskih velikana 3
TOWN/CITY: Zagreb
POST CODE: 10000
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
Na samoj doznaci u polju Napomena potrebno je navesti poziv na broj odobrenja. Također, u samoj doznaci, kod opcije tko snosi troškove inozemne banke (Details of Charges *71 A :) treba staviti OUR (svi troškovi idu na teret nalogodavatelja).

Podnositelj zahtjeva dužan je sve bankarske naknade podmiriti o svom trošku. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće biti u mogućnosti pokrenuti postupak priznavanja ukoliko nisu podmireni svi troškovi vezani za priznavanje inozemnim kvalifikacija.

Upravna pristojba za izdavanje prijepisa (duplikata) rješenja iznosi 100,00 kn sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07) i Tarifnom broju 65. Tarife upravnih pristojbi te se plaća u državnim biljezima.
 

Kontakt

Kontakti za informacije:
 
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: + 385 1 6126 780

Napomene:
Telefonski upiti se zaprimaju isključivo u periodu od 14 do 16 sati!


Primanje stranaka i osobno pružanje informacija moguće je isključivo ponedjeljkom u razdoblju od 14 – 16 sati.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije