Obavještavamo Vas da je na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donio PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.6. »DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA«


Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 41/18., a stupa na snagu 05.05.2018.

OPĆE ODREDBE
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

PREDMET POTPORE
Predmet potpore su ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara.

KORISNIK potpore
Korisnik potpore je ovlaštenik povlastice.
U slučaju ulaganja u ribarsko plovilo, ovlaštenik povlastice može biti korisnik isključivo uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

FINANCIRANJE
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.
Intenzitet javne potpore određuje se u skladu sa Prilogom II. ovoga Pravilnika i primjenjuje na ukupne prihvatljive troškove, ne dovodeći u pitanje stavke 6. i 7. ovoga članka.
Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 7.628.864 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:
– 5.721.648 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i
– 1.907.216 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.
Sredstva javne potpore raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.

Najviši iznos potpore koji se može ostvariti za jednu operaciju ne prelazi 50 posto proračuna predviđenog u poslovnom planu za tu operaciju iz članka 6. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika.

Najviši iznos potpore koji se može ostvariti po korisniku ukupno ne prelazi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama, ne dovodeći u pitanje stavak 6. ovoga članka.

ZAHTJEV ZA POTPORU
Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

NATJEČAJ
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).
Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu te propisuju postupci iz članka 7. stavka 16., definiraju iznosi iz članka 8. stavka 5. te rokovi iz članka 4. stavka 4. i članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Obavijesti

obrtnikplus 208x328

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tko je online 

Imamo 130 gostiju i nema članova online

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top