Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Gradski porezi i doprinosi

GRAD ZADAR
Gradski porezi

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zadar imao je mogućnost uvođenja slijedećih poreza:

Od navedenih poreza Grad Zadar propisao je prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Pritom nisu korišteni maksimalni iznosi koje zakon dopušta.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od osnovice, odnosno prodajne cijene pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje i to 15 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

VEZANI DOKUMENTI:

Odluka o porezu na potrošnju
Odluka o porezu na kuće za odmor
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (II)

______________________________________________________________________

GRAD BIOGRAD NA MORU

Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14.2/15. i 4/15.)

Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/15.-proč. tekst i 6/15.)
_____________________________________________________________________

GRAD PAG

Odluka o gradskim porezima Grada Paga (Službeni glasnik Zadarske županije 12/01, 1/02, 2/03, 5/03 i Službeni glasnik Grada Paga 4/08 i 8/09)

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Paga 2/16)

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Paga3/13)
_____________________________________________________________________

GRAD BENKOVAC

Odluka o porezima Grada Benkovca

ODLUKA o komunalnom doprinosu

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije