Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Obrtnici, upišite se u sustav e-Komunikacija

ustav e-Komunikacija je web aplikacija koja omogućava elektroničku razmjenu pismena sa sudovima u Republici Hrvatskoj.

Sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti dužne su do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Obrtnici i druge osobe koje se ne prijave riskiraju nepravovremeno informiranje o tijeku sudskog postupka, istek rokova u sudskom postupku i gubitak procesnih prava.

Zakonom o parničnom postupku propisano je da su državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz radnih odnosa, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do dodjele prava pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, dostava prvog pismena poštom obavlja se na adresu navedenu u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta te osobe upisane u upisniku, ako je ta adresa različita od adrese navedene u tužbi. Ako dostava na adresu navedenu u tužbi odnosno na adresu sjedišta ne uspije, obavit će se stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Ovisno o dodijeljenim pravima, odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, likvidatori, posebni skrbnici, pravnici iz sindikata i udruga poslodavaca te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) i pravne osobe:

 • šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci)
 • zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac)
 • izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Moji predmeti)
 • zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi)

Podneske nije moguće kroz ovaj sustav slati u zemljišnoknjižne predmete. Zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan s e-Komunikacijom. Komunikacija elektroničkim putem sa zemljišnoknjižnim odjelima može se odvijati isključivo putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/.

Podneske nije moguće slati u registarske predmete trgovačkih sudova jer se vode u informacijskom sustavu koji ne podržava e-Komunikaciju.

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno:

 1. I mati e-Građani korisnički račun
 2. Prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne (2) ili više razine sigurnosti.
 3. Imati odgovarajući potpisni certifikat. Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
 1. biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave).

Uvid u tijek i dinamiku rješavanja sudskih predmeta možete ostvariti putem sustava e-predmet, pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta i bez identifikacije preko sustava e-Građani. Zbog sigurnosnih razloga, u toj bazi podataka nije moguće pronaći kaznene i prekršajne maloljetničke predmete, predmete istrage i ratnih zločina te predmete iz nadležnosti USKOK-a.

Tehničke preduvjete za uslugu e-Komunikacija osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Periode nedostupnosti usluge pogledajte ovdje.

Plaćanje sudske pristojbe prije slanja podneska sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na web stranici https://njd.fina.hr.

Dodatna tehnička pojašnjenja i odgovore na česta pitanja o korištenju ove usluge možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave ili se možete obratiti na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije   objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2023. godini. Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“  dodjeljuje se otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“.
Zahtjevi se zaprimaju  do 31. kolovoza 2023. godine, a o  podnesenom zahtjevu  Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na rok od pet godina. Pozivaju se svi otočni subjekti kojima istječu ili su istekli ugovori o dodjeli prava označavanja kao i svi drugi zainteresirani otočni subjekti da svoje otočne proizvode prijave na ovaj Javni poziv.

Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2023. godini dostupan s pripadajućom dokumentacijom putem poveznice https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707

 

Za frizere i kozmetičare - poziv za sudjelovanje

Obrtnička komora Zadarske županije i Udruženje obrtnika Zadar organiziraju i sufinanciraju svoje članove frizera i kozmetičara tijekom mjeseca ožujka nekoliko aktivnosti.
U nastavku navodimo aktivnosti kao i uvjete za sudjelovanje

1. Barbering pogledaj i nauči edukaciju u Zadru (5. ožujka 2023. )

Polaznicima ove edukacije bit će omogućeno izravno promatranje procesa oblikovanja i njegove brade i kose. Sandra Zajec ispred Cookie professional hair design&barber shopa iz Zagreba prezentirat će tri tehnike šišanja fade-a: BUZZCUT FADE, MID FADE i TAPER FADE na tri prikazana modela. Barbering edukacijaBarbering 2  

Obrtnička komora Zadarske županije i  Udruženje obrtnika Zadar podmiruju račun prezentacije te je ona besplatna za njihove članove. Prezentacija će se održati  u nedjelju, 5. ožujka 2023. godine, u prostorijama COIN Coworkinga, na adresi Put Murvice 16/2. kat, od 14,00 do 19,00 sati.  Maksimalan broj polaznika je 40 osoba.

 2.  Posjet sajmu Cosmoprof u Bologni (17.-19. ožujka 2023.)

Već tradicionalno organiziramo i posjet sajmu Cosmoprof u Bologni, ove godine od 17. – 19. ožujka. Program puta i cijena aranžmana nalazi se ovdje  Cosmoprof

Obrtnička komora Zadarske županije snosi trošak prijevoza autobusom koji iznosi 2.890,00 , a Udruženje obrtnika Zadar sufinancirati će cijenu aranžmana jednoj osobi ispred obrta sa iznosom od 39,00 €, tako da će cijena aranžmana za jednu osobu ispred obrta biti 100,00 € , a za eventualnu pratnju 139,00 € .

Uvjet za sudjelovanje je uredno plaćen komorski doprinos, a zbog ograničenog broja polaznika i pravovremene rezervacije smještaja  potrebno je prijaviti se najkasnije do srijede, 22. veljače, u Obrtničkoj komori Zadarske županije, na sljedeće kontakte: 319-273 ili e-mail:  ok. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3.  P osjet manifestacije Hairstyle News u Opatiji (25.-26. ožujka 2023.)

Također se organizirajte i posjetite 18. međunarodnom frizerskom festivalu Hairstyle News u Optiji od 25. – 26. ožujka 2023.,  Program puta i cijena aranžmana nalazi se ovdje   Hairstyle Opatija

Obrtnička komora Zadarske županije snosi trošak prijevoza u cjelosti koji iznosi 1.100,00 €, dok je cijena ostalog aranžmana po osobi 69,00 €.

Uvjet za sudjelovanje je uredno plaćen komorski doprinos, a zbog ograničenog broja polaznika i pravovremene rezervacije smještaja  potrebno je prijaviti se najkasnije do srijede, 22. veljače, u Obrtničkoj komori Zadarske županije, na sljedeće kontakte: 319-273 ili e-mail:  ok. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prihvaćeni zahtjevi HOK-a za prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz obveznih osiguranja

Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore za prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz zdravstvenog osiguranja te je osiguranicima koji su navršili 65 godina života, a ostali su samozaposleni ili u radnom odnosu, omogućeno pravo na naknadu za bolovanje na teret HZZO-a. Dobna granica za ostvarivanje prava na naknadu na teret HZZO-a pomaknuta je na 70 godina.

Nova regulacija znači da obrtnicima koji su po toj osnovi obvezno osigurani, a navršili su 65 godina života, od 43. dana bolovanja sada miruje obveza plaćanja doprinosa te ostvaruju pravo na naknadu za bolovanje na teret HZZO-a.

Također, izmjene će olakšati obrtnicima i drugim poslodavcima odluku da produže radni odnos radnicima koji su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, za koje je teret naknade za bolovanje sada na HZZO-u.

Izmjene obveznog zdravstvenog osiguranja uskladile su se i sa Zakonom o mirovinskom osiguranju, slijedom čega obrtnicima koji registriraju privremenu obustavu obrta na osobni zahtjev prestaje svojstvo osiguranika, čime su obrtnici pravno izjednačeni s radnicima kojima je radni odnos u mirovanju. U slučaju privremene obustave obrta obrtniku prestaje svojstvo osiguranika na način da HZMO-u podnese prijavu o prestanku osiguranja u roku od 24 sata od izvršnosti rješenja nadležnog tijela o odobrenoj privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti, uz koju mora priložiti i rješenje o privremenoj obustavi. S obzirom da se radi o kratkom roku, HZMO postupa po rješenjima bez klauzule izvršnosti.

Kada obrtniku na osobni zahtjev prestane svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, dolazi i do odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja.

Obrtnik koji nakon prestanka privremene obustave započne obavljati djelatnost obvezan je prijaviti se na obvezna osiguranja prvi sljedeći dan.

U odnosu na obvezna osiguranja, HOK i dalje ustraje u zahtjevima da se obrtnika oslobodi od plaćanja doprinosa nakon 14 dana bolovanja, umjesto sadašnjih 42 dana, u zahtjevu za omogućavanjem obavljanja obrta uz korištenje stečenog prava na mirovinu, kao i u drugim zahtjevima kojima bi se osigurali uvjeti lakšeg poslovanja.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti - plivaričarski ribolov svibanj 2023.

Uprava ribarstva obavještava sve zainteresirane da će u razdoblju od 1. svibnja 2023. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Neki od osnovnih uvjeta su da tijekom trajanja privremene obustave ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost. aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2021. i 2022. godine, od čega je najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvareno u dijelu plivaričarskog ribolova. Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore bit će propisani pravilnikom.

VAŽNO!!! Korisnici koji planiraju zatražiti potporu u okviru ove obustave  nisu više u obavezi dostaviti prethodno e-mailom obavijest o interesu za sudjelovanje , kako je to bilo u prethodnim razdobljima u provedbi ove mjere, već su samo  dužni podnijeti Zahtjev za potporu i to isključivo elektroničkim putem  ( nije moguće podnošenje zahtjeva u tiskanom obliku putem pošte). Zahtjev za potporu podnosi se počevši od 1. svibnja, a zaključno sa 30. svibnja 2023. godine.

Sustavu za elektroničku prijavu za privremenu obustavu moguće je pristupiti putem poveznice:  https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA .

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su tijekom siječnja i veljače 2023. godine već aktivirali svoj profil, za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na brojeve telefona 01/ 6474 314 ili 01/ 6443 187, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebna za pristup sustavu.

Upute za korištenje sustava možete pronaći  ovdje .

Kako se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva.

Također, u slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji ili ako za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave. .

NAPOMENA!!! Zahtjevi za odobrenje premještaj i vezane obavijesti dostavljaju se na novu e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Obrasci za jednostavnije poslovanje obrta (Obrazac DOH i Obrazac P-PPI)

Hrvatska obrtnička komora pripremila je kalkulativne obrasce kako bismo vam omogućili jednostavnije ispunjavanje porezne prijave za 2022. godinu.

Obrazac DOH služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu - porezno razdoblje), su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
U poreznoj prijavi na Obrascu DOH iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci, osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim.

Obrazac P-PPI je obvezan prilog godišnjoj poreznoj prijavi samostalnih obrtničkih djelatnosti obveznika poreza na dohodak koji predaju godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH. Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira jesu li u sustavu PDV-a ili ne.

Obrasce možete preuzeti ovdje na dnu stranice ove stranice.

HOK obrazac DOH 2022.xls

OBRAZAC P-PPI 2022..xlsx

Objava Poziva Modernizacijskog fonda

Krajem otvoren travnja je prvi Poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda.

Predmet poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura, a predviđen intenzitet potpore po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura. u sklopu ovog Poziva. Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu s Programom dodjele državne potpore.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 •  izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Poziv je otvoren do 19. lipnja 2023. godine, a više informacija kao i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti- 1879/modernizacijski-fond/objava-poziva-modernizacijskog-fonda/9200 .

 

OBAVIJEST – prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za obnovu licencije Zajednice

Dana 1. 7. 2023. ističe rok važenja više od 2000 licencija Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta i putnika izdanih s danom ulaska Republike Hrvatske u EU, a do kraja godine još dodatnih 900 licencija.

U cilju pravovremenog rješavanja velikog broja zahtjeva u kratkom vremenskom roku, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poziva prijevoznike da zahtjev za obnovu licencije Zajednice podnesu i prije propisanog roka od najmanje dva mjeseca prije njenog isteka.

Obrazac zahtjeva za izdavanje licencije Zajednice može se preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Otvoreni su godišnji očevidnici za unos statističkih podataka o uzgoju za 2022. godinu

Na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR) otvoreni su godišnji očevidnici za unos statističkih podataka o uzgoju za 2022. godinu, kao i Izvještaji o broju zaposlenih, koje su nositelji dozvole za akvakulturu obvezni dostavljati jednom godišnje sukladno Pravilniku o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 137/21 i 87/22).

Obavijest se nalazi i na web stranicama Uprave ribarstva – Akvakultura (https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5159).

Rok za unos podataka je 31. ožujka 2023.

Za sva pitanja uzgajivači se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona:

Marija Bošnjak: 021 444-062

Ana Brajković: 01 6473-077

ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije