Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

CIJENA ISPITA

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju iznosi 800,00 kuna.
Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 200,00 kuna. Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita. Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 600,00 kuna.

Uplaćuje se na žiro račun Obrtničke komore Zadarske županije:
IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj odobrenja : 410 - OIB

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije