Ispis

MIN GOSPODARSTVAMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.
Prijave se zaprimaju isključivo od 10.04.2019. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2018. i 2019. godini, za obavljanje  vezanih  obrta  sukladno  programima  obrazovanja/ispita  koje  donosi  javnopravno  tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj  134/15)  kao  i  za  ishođenje  dozvole  (licencije)  za  izvođenje  praktične nastave  i  vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.Iznos potpore.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 

Cjeloviti  tekst  Programa  i  popratna  dokumentacija  sastavni  je  dio  ovog Otvorenog javnog  poziva  i nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama  Ministarstva (www.mingo.hr).Informacije  o  statusu Prijaveza  dodjelu  bespovratne  potporeraspoložive su putem poveznice:http://poticaji.mingo.hr/

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte  na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta OVDJE